PhDr. Marta Koutová (roz. Holmanová)

Datum narození: 10. 11. 1980

Vzdělání:
1999–2006: Pedagogická fakulta UK  (obor: český jazyk – německý jazyk)
2006: státní rigorózní zkouška
2008: doktorské studium – Filozofická fakulta UK (obor: český jazyk)

Dosažená praxe:
2006–2007: Výuka němčiny v jazykové škole Inter-Contact
2007: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení jazykové kultury
2008–dosud: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení současné lexikologie a lexikografie, oddělení gramatiky

Vydané publikace:
HOLMANOVÁ, M.: Relativní časy v českých a německých větách obsahových z konfrontačního hlediska, Časopis pro moderní filologii, 89, 2007, s. 65–80.
 
HOLMANOVÁ, M.: Relativní časy v češtině. In: Malicki, J. – Janovec, L. – Gwóźdź-Szewczenko, I. (eds.), Na kladském pomezí o českém jazyku a literatuře. VII. studentská vědecká bohemistická konference (Radków 28.–29. 3. 2008), Wydawnictwo „MARIA“, Nowa Ruda 2009, s. 123–128.
 
Heřman, K. – Blažejová, M. – Goldhahn, H. a kol.: Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení. C. H. Beck, Praha 2010. (spoluautorka)
 
KOUTOVÁ, M.: Psaní velkých písmen v názvech biblických knih. In: Janovec, L. – Hájková, E. – Gwóźdź-Szewczenko, I. – Maiolek, M. (eds.), Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké konference (Brandýs nad Labem 18.–20. 6. 2010), Tribun EU, Brno 2010, s. 131–135.
 
KOUTOVÁ, M.: Psaní velkých písmen v názvech svátků a období církevního roku pravoslavné církve, Naše řeč, 94, 2011, s. 71–77.
 
Koutová, M.: Konjunktiv v nepřímé řeči v němčině (vývoj názorů v německé lingvistice), Časopis pro moderní filologii, 93, 2011, s. 81–94.
 
Koutová, M.: K významům slova kargo/cargo, Naše řeč, 94, 2011, s. 164–170.