Mgr. Sabina Konečná

Sabina KonecnaVzdělání:

• od 2013: doktorský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity:
obor Český jazyk (pracovní název disertační práce: Vývoj nářeční řemeslnické terminologie na Prostějovsku, školitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.)
• 2008–2010:  Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: 

obor Český jazyk a literatura (diplomová práce: Diferenční nářeční slovník obce Rájec-Jestřebí)

obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (diplomová práce: Diferenční nářeční slovník obce Rájec-Jestřebí)

• 2005–2008:  Bc., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity:

obor Český jazyk a literatura (diplomová práce: Soudobé písemné prameny jako zdroj poznání starší fáze nářečí /na materiálu horského nářečí/)

Dosažená praxe:
• od 2011: odborná pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno

Publikační činnost:

• Části knih:
K výkladu místního jména Jestřebí. In: Sborník Muzea Blansko 2013, 2013, s. 78–79.

• Stati v periodikách a sbornících:
Truhlářská nářeční terminologie. In: Od slova k modelu jazyka. Sborník z mezinárodního setkání mladých lingvistů /13/. Eds. B. Bednaříkova – P. Hernandezová. Olomouc 2013, s. 172–178.

• Recenze a zprávy:
Vzpomínka na prof. Arnošta Lamprechta (1919–1985). Universitas 2–3, 2015, s. 114–115.
Dokončení velkého díla. Universitas 4, 2012, s. 71–72.

Přednášková a popularizační činnost:
• Některá pojmenování rostlin v českých nářečích (příspěvek na XVI. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 11.–13. 5. 2015)
• Česká nářečí a současná česká dialektologie (přednáška pro studenty Gymnázia Blansko, 2. 2. 2015)
• Jak se u nás mluví (přednáška pro širokou veřejnost, Rájec-Jestřebí, 23. 6. 2014)
• Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích (příspěvek na konferenci Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, 31. 3. – 2. 4. 2014)
• Nářečí českého jazyka a Český jazykový atlas (přednáška pro studenty Gymnázia Blansko, 25. 2. 2014)
• Stav a vývoj středomoravského nářečí horského typu (příspěvek na XIV. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 6.–8. 5. 2013)
• Truhlářská nářeční terminologie v obci Rájec-Jestřebí (příspěvek na XIII. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7.–9. 5. 2012)
• Diferenční slovník nářečí horského typu (příspěvek na Týdnu vědy konaném na ÚČJ FF MU, Brno, 16. 11. 2010)

Ostatní:
Jazykověporadenská činnost

Redakční činnost

• od 2012: jazykové a odborné korektury, nakladatelství EDIKA, Albatros Media, a. s.
• 2011: externí redaktorka oboru učebnice, výchova a pedagogika, knižní nakladatelství Computer Press, a. s., obor Pedagogická a výchovná literatura
• 2008–2011: jazykové korektury, knižní nakladatelství Computer Press, a. s.