PhDr. Zina Komárková

Vzdělání:
• 1982–1986: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (obor: český jazyk a literatura, diplomová práce: Překlad dramatického textu ze slovenštiny do čestiny)

• 1988: PhDr., Univerzita Karlova (obor: český jazyk)

Dosažená praxe:
• 1986–1989: Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení, staročeský slovník, Praha; dialektologické odd., Brno
• 2000–doposud: odborná pracovnice výzkumu a vývoje, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dříve ČSAV), dialektologické oddělení, Brno
• 2007–2011 též odělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i, Praha

Vydané publikace:
Části knih:
Český jazykový atlas 1, Academia, Praha 1992, dotisk Praha 2004 (členka autorského kolektivu, 1 zpracovaná stať).
Český jazykový atlas 2, Academia, Praha 1997 (členka autorského kolektivu, 10 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 4, Academia, Praha 2002 (rejstřík).
Český jazykový atlas 5, Academia, Praha 2005 (členka autorského kolektivu, 42 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).

Články v domácích periodikách a sbornících:
K adjektivům ze jmen rostlin a porostů v anoikonymech na Moravě a ve Slezsku (se S. Kloferovou). Acta onomastica IL, 2008, s. 175-180.
Ivan Lutterer oslavil osmdesátiny (s Karlem Komárkem). Acta onomastica L, 2009, s. 228–230.
Jména studánek na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica LI/1, 2010, s. 227–246.

Edice textu:
J. K. Šlejhar, Co život opomíjí. Dojmy z přírody a společnosti. Česká knižnice, Praha 2002.

• Popularizační činnost
vystoupení v televizním pořadu O češtině: slezská nářečí (23. 1. 2010)

Granty:
Projekty GA ČR:
účast na grantu GA ČR č. 405/01/0110 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001-2003)
účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006-2007) 
účast na grantu GA ČR č. 405/08/07035 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (Teoretické a interpretační aspekty) (2008-2010)
účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011-2015)