Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.

Kontakt

e-mail: horejsi@ujc.cas.cz

Academia.edu: https://cuni.academia.edu/MichalHo%C5%99ej%C5%A1%C3%AD

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=djP_dH0AAAAJ&hl=en

Reserch Gate: https://www.researchgate.net/profile/Michal_Horejsi?ev=hdr_xprf&_sg=PcGGN_PpE6xaGbv2N2wc57_OGt4_Vt3uyS88oGdjiK3mYla1epKZQykP2mx0aA2pRkxFELNzlRh414Qk26AU0N0w

  

Odborné zaměření

kritická analýza diskurzu, stará čeština, biblický překlad, historické snáře, edice pramenů

 

Vzdělání
2012–2020: doktorské studium, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, program Filologie, studijní obor Český jazyk, disertační práce Kritická analýza diskurzu o Národním parku Šumava. Školitel: P. Mareš.
2006–2012: magisterské studium, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, program Český jazyk a literatura, disertační práce Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny. Vedoucí práce: E. Lehečková.
 

Dosažená praxe v ÚJČ

2012–2019, 2020–dosud: oddělení vývoje jazyka

 

Publikace (výběr)
Online databáze:

Diabible. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: http://diabible.com, člen autorského kolektivu.
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; člen autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu.

Hořejší, M. – Mocňák, M.: Korpus textů o Šumavě. Dostupné z: http://sumava-corpus.narra.eu.

 

Monografie:

Nejedlý, Petr a kol.: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině. Praha: Academia 2019. ISBN 978-80-200-3087-0; člen autorského kolektivu.
Borovský, Tomáš – Nokkala Miltová, Radka – Bartová, Milena – Hořejší, Michal – Kosek, Pavel – Nodl, Martin – Prchal Pavlíčková, Radmila – Stejskal, Jan – Šmejkalová, Adriana: Sny mezi obrazem a textem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016. ISBN 978-80-7422-511-6.

 

Články:

Hořejší, M.: Karel Klostermann a diskurz o Šumavě. Slovo a slovesnost 80, 2/2019, s. 105–127. ISSN 0037-7031.
Hořejší, M. – Voleková, K.: Peripheral Old Czech names for owls. In Etymological Research into Czech, Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno, Eds. Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Vít Boček, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, s. 165–174. ISBN 978-80-7422-619-9.
Hořejší, M: Krajina – analýza diskurzu na pozadí lexikálního vývoje. Bohemica Olomucensia 9, 2/2017, s. 96–110. ISSN 1803-876X.
Hořejší, M.: Karel Klostermann – dokumentarista Šumavy? Česká literatura 65, 4/2017, s. 565–589. ISSN 0009-0468.
Hořejší, M.: Obraz Karla Klostermanna v české (literární) historiografii. Slovo a smysl 14 (27), 2017, s. 60–74. ISSN 2336-6680.
Hořejší, M.: Co je to Šumava? Proměny jejího vymezení a recepce. In J. David (ed.): Toponyma, Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě 2016, s. 144–156. ISBN 978-80-7464-843-4.
Lehečková, E. – Hořejší, M.: Ruth Wodaková. Studies in Applied Linguistics 6, 1/2015 (2016), s. 125–142. ISSN 2336-6702.
Hořejší, M. L.: Národní park Šumava: Hruška vs. Stráský, dva rozhovory z března 2011. Studies in Applied Linguistics 6, 1/2015 (2016), s. 47–69. ISSN 2336-6702.
Hořejší, M. L.: Jazyk snářů Vavřince z Březové. Jazykovědné aktuality 52, 1 a 2 (2015), s. 53–59. ISSN 1212-5326.
Hořejší, M.: Národní, nebo národní park?. In Między regionalizmami a kosmopolityzmem. Leipzig – Dresden – Wrocław: Neisse Verlag 2015, s. 147–164. ISBN 978-3-86276-161-6.
Hořejší, M.: Jména zvířat v názvech hub. In Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: UKF Nitra a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĹŠ SAV 2014, s. 124–127. ISBN 978-80-558-0565-8.
 

Vědecké edice textů:
Bible olomoucká, Matoušovo evangelium. Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/50d6e93e-6538-4cc8-84d1-cb5489269c53/plny-text/s-aparatem/folio/221v.
Bible Bočkova, Matoušovo evangelium. Hořejší, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/da323f7a-165d-46e1-a92b-ad7a7feb3873/plny-text/s-aparatem/folio/170v.
Bible padeřovská, Matoušovo evangelium. Batka, Ondřej – Hořejší, Michal –  Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/27938e77-2cc9-48b2-ab8d-caa144454c4d/plny-text/s-aparatem/folio/355v.
Bible pražská, Matoušovo evangelium. Batka, Ondřej – Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea – Valenta, Petr – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/10fa0711-0b3c-4b60-b089-ef5bb4a92594/plny-text/s-aparatem/folio/485v.
Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium. Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea –Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c5bd5665-ddd3-4160-8587-7caf09b6a58b/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Když čas přijde dni súdnému. Hořejší, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/1636bc24-321d-4312-a6ff-626d09b3ab3b/plny-text/s-aparatem/folio/323.
Snář neznámého františkána. Hořejší, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/21242fb4-e9de-456e-89b8-25f745fc0760/plny-text/s-aparatem/folio/239r.
Snář sedm planét, muzejní tisk. Hořejší, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/2c8a89c8-8131-4ef5-9c37-ee5eee7b438d/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Vavřinec z Březové: Snář Vavřince z Březové, mikulovský rukopis. Hořejší, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/29d51acd-9825-474b-98b2-c300c7f82d01/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Vavřinec z Březové: Snář Vavřince z Březové, stockholmský rukopis. Hořejší, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/3f4feedc-f64d-4d86-8003-81c747fc4319/plny-text/s-aparatem/folio/41.
Život Josefův a Aseneth. Hořejší, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/95460b77-ea60-4add-813e-e5fc821cc0ff/plny-text/s-aparatem/folio/257.
Život Josefův. Hořejší, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/cf1ef809-092e-4274-8335-262407a214fe/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
 

Recenze a zprávy:

Beneš, M. – Dufek, O. – Rybová, M. – Hořejší, M.: Bohemistické disertace roku 2018. Naše řeč 102, 3/2019, s. 221–231. ISSN 0027-8203.
Hořejší, M.: Mezinárodní konference o historické lexikologii a lexikografii (ICHLL) 2018. Naše řeč 102, 1–2/2019, s. 170–172. ISSN 0027-8203.
Hořejší, M.: Unikavost objektivity, recenze knihy David, Jaroslav – Čech, Radek – Davidová Glogarová, Jana – Radková, Lucie – Šústková, Hana: Slovo a text v historickém kontextu. Host 30, 4/2014, s. 98. ISSN 2336-2944.
Dufek, O. – Hořejší, M.: Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines 2014. Studies in Applied Linguistics 5, 2/2014, s. 152–155. ISSN 2336-6702.

 

Překlady:
Hořejší, M.: Martin Reisigl – Ruth Wodaková: Diskurzivně-historický přístup. Studies in Applied Linguistics 6, 1/2015, s. 145–177. ISSN 2336-6702.

 

Účast v projektech a grantech

2020–2022: První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice), GA ČR č. 20-06229S, člen řešitelského týmu. 
2016–2019: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku, MŠMT ČR č. LM2015081, člen řešitelského týmu.
2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR č. 15-00987S, člen řešitelského týmu.
2012–2015: Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), MK ČR č. DF12P01OVV028, člen řešitelského týmu.
2012–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR č. P406/10/1140, člen řešitelského týmu.
2012–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153, člen řešitelského týmu.

  

Členství v redakčních radách
20017–dosud: člen redakce časopisu Naše řeč

 

Výuka

Analýza diskurzu, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, od ZS 2018/2019. Spolu s P. Marešem a L. Polákovou.
Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, LS 2017/2018, LS 2018/2019. Spolu s O. Dufkem.
Nauka o textu a stylu, Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, ZS 2018/2019
Stylistika a analýza textu, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, ZS 2013/2014.
Klostermannova Šumava z pohledu analýzy diskurzu, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, LS 2014/2015. Spolu s E. Lehečkovou.
Jazyková redakce online encyklopedie migrace, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, LS 2015/2016.

 

Oponování prací:
Novák, V. (2019): Ecocritical Discourse Analysis of Corporate Environmental Reports, diplomová práce, Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK, vedoucí: P. Šaldová.
Zachystalová, L. (2018): Reflexe environmentálních problémů v české poválečné próze, diplomová práce, Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK, vedoucí: I. Rynda.
Jeřichová, T. (2015): Politická reklama v České republice, bakalářská práce, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, vedoucí: K. Šebesta.
 

Popularizace 
Články:
Kjučukov, P. – Hubený, P. – Čížková, P. – Čada, V. – Bače, R. – Matějka, K. – Hruška, J. – Zenáhlíková, J. – Hořejší, M. – Svoboda, M.: Horské smrčiny Národního parku Šumava ve faktech. Lesnická práce 3/2019, s. 20–23. ISSN 1212-8449.
Hořejší, M.: Mediální diskurz o Národním parku Šumava. In Jazyková euromozaika. Sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc 2018, s. 246–256. ISBN 978-80-244-5283-8.
Hořejší, M. – Vrba, J.: Diskuse a ochrana přírody. Fórum ochrany přírody 2/2016, s. 13–15. ISSN 2336-5056.
Hořejší, M.: Nesnáze s „potlačovanou pravdou“. Nový prostor 475/2016, s. 10–11. ISSN 1213-1911.
Hořejší, M.: Mýtus staré Šumavy. Šumavská mozkovka 2016, s. 8–9. 
Hořejší, M.: Analýza mediálního diskurzu o NP Šumava: Všichni argumentují Klostermannem. Ekolist.cz, 4. 11. 2015. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michal-l-horejsi-analyza-medialniho-diskurzu-o-np-sumava-vsichni-argumentuji-klostermannem.
Hořejší, M.: Pro Klostermanna nevidíme les. Nový prostor 456/2015, s. 18–19. ISSN 1213-1911.
Hořejší, M. L.: Šumava Karla Klostermanna – Prostředí románu Ze světa lesních samot. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, Léto 2015, s. 22–23. ISSN 0862-5166 0862-5160.
Hořejší, M.: Šumava Karla Klostermanna – Prostředí Ráje šumavského a Črt ze Šumavy. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, Podzim 2015, s. 24–25. ISSN 0862-5166 0862-5160.
Hořejší, M.: Šumava Karla Klostermanna – Co se pod tímto pojmem skrývá? Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, Zima 2015, s. 24–25. ISSN 0862-5166 0862-5160.
Hořejší, M.: Audiokniha Výbor ze staročeské prózy. Český jazyk a literatura 65, 5/2014–2015, s. 222–226. ISSN ISSN 0009-0786.


Audioknihy:
Hořejší, M. – Gojda, P. – Hazdrová Kopecká, E. – Hyhlík, J. – Amák Golden: Frantovy práva. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2015. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/audio/audiokniha/default.aspx?id=FrantPrav.
Janosik-Bielski, M. – Hořejší, M. – Hejtmánková, B. – Kout, J.: Výbor ze staročeské prózy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/audio/audiokniha/default.aspx?id=Vybor_ze_staroceske_prozy.

 

Vystoupení v médiích:
Být politicky korektní je v Česku přes čáru. Přes čáru, ČRo Radio Wave, 23. 5. 2016. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/prescaru/_zprava/byt-politicky-korektni-je-v-cesku-pres-caru--1616424.
Den s češtinou na Vltavě, 31. 10. 2015; ČRo 3, reportáž Vokabulář webový. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/vltava/publicistika/_zprava/den-s-cestinou-na-vltave--1548393.
Nedej se plus: Ucpaná trubka. ČT 2, 20. 12. 2015. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/215562248410037-ucpana-trubka.
Nedej se plus: Tenkrát na východě. ČT 2, 17. 5. 2015. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410016-tenkrat-na-vychode/.
Michal Hořejší, lingvista, a Karel Klostermann, spisovatel. Telefonotéka ČRo 3, 16. 2. 2015. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/vltava/host/_zprava/michal-horejsi-lingvista-a-karel-klostermann-spisovatel--1455247.
Nedej se: Planeta Bison. ČT 2, 1. 6. 2014. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/214562248420009-planeta-bison/.

 

Účast na konferencích

Hořejší, M. – Voleková, K. (2018): Latin-Czech Biblical dictionaries in the 15th century (poster). International conference on historical lexicology and lexicography, Santa Margherita Ligure 20.–22. 6. 2018.
Hořejší, M. (2016): České slovotvorné sufixy -išče/-iště a -isko mezi 14. a 18. stoletím. Symposium etymologicum, Śladami myśli etymologicznej, Krakov 25.–27. 4. 2016.
Hořejší, M. (2015): Jazyk jako klíčový prvek v ochraně přírody, případ Národního parku Šumava, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.
Hořejší, M. – Lehečková, E. (2015): Imaginární svět Karla Klostermanna jako dokument o Šumavě? Open Square 2015, FF UK.
Hořejší, M. (2015): „Šumava“ Karla Klostermanna v aktuálním mediálním diskurzu. Katedra ekologie lesa, Česká zemědělská univerzita.
Hořejší, M. (2014): Changes in the conceptualization of the past in the discourse about Šumava (poster). Letní škola lingvistiky, Dačice 16.–23. 8. 2014.
Hořejší, M. (2014): Changes in the conceptualization of the past: Case study on Šumava National Park. Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines 2014, Budapešť 1.–3. 9. 2014.
Hořejší, M. (2014): Changes in the conceptualization of the past in the discourse about Šumava. Memory, Discourse, Humboldt-Universität, Diversity Colloquium, Berlín 5. 6. 2014.
Hořejší, M. – Svobodová, A. (2013): Elektronická edice jako prostor pro mezioborovou komunikaci. Kolokvium Od knihy ke knize, Literární akademie Josefa Škvoreckého.