Mgr. Bc. Tereza Hejdová

Kontakty

hejdova@ujc.cas.cz

tel: 225 391 459

 

Odborné zaměření
staročeská a středněčeská textologie, středněčeská lexikologie a lexikografie


Vzdělání
2016–dosud navazující magisterské studium, obor Historie 
 české dějiny v evropském kontextu (Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)

2010–2016 bakalářské studium, obor Historie (Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma bakalářské práce Klášter klarisek v Panenském Týnci
2006–2014 magisterské studium, obor Český jazyk a literatura (
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma diplomové práce Obraz Jana Husa v české raněnovověké literatuře

 

Dosažená praxe v ÚJČ
2014
–dosud: odborný pracovník


Publikační činnost

On-line databáze:

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz/; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/; členka autorského kolektivu.

 

Články:
Dopisy Voršily Tachovské, abatyše týnecké. In: Porta Bohemica, Sborník historických prací 8, Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2017, s. 83–92. ISBN 978-80-904381-7-0.

Sufix -éř, -íř, -ýř a tvorba deverbativních substantiv. In: O. 
Fedoszov, A. Janiec-Nyitrai, Z. Muchová: Od počátků k současnosti (1955–2015). 60 let bohemistiky na ELTE, Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék 2016, s. 8185. ISBN 978-963-409-088-5.

Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600. In: Porta Bohemica, Sborník historických prací 7, Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2015, s. 199-207. ISBN 978-80-904381-4-9.

 

Edice:

Žofie Albínka z Helfenburku: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2019. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b9d9f494-4530-4468-9f5f-4f03dc6fbc69/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Pavel Žídek: Spravovna. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b9ac9940-0aa3-4081-8c1a-87c9b9912017/plny-text/s-aparatem/folio/%5B1%5D.
Judit Eibenštolerová z Eibenštolu: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c0ee8666-7ea0-4405-9c28-2471abe08520/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Dorota z Krumlova: Listy abatyše u svatého Jiří na Pražském hradě. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/33ba0d8a-efa1-4bdc-bcac-af4a08521b9f/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r

Voršila Tachovská: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2016. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/7243e784-1e05-4baf-a8cb-86ed76317782/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Kateřina z Kladna: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2015. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d0fa9a82-e2e6-43c3-9895-cc03c3cd3a79/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Anna z Litoměřic: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b59c474e-489b-408f-94cd-e24705f9829f/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Dorota z Krumlova: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5fe618ba-19a8-4429-9840-4a7ac14d949a/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

s D. Timofejevem: Dvoje noviny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/837ba559-0e97-47db-801f-7a24e4a44411/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.

s D. Timofejevem: Mikuláš Šúd ze Semanína, Novina a příhoda. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/0ecfe7c9-e2fb-49c9-a09c-d2f99e56c1f3/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.

 

Projekty, granty

2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině; GA ČR č. 15-00987S, členka týmu.

2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází); GA ČR č. P406/10/1140, členka týmu.

 

Organizační činnost
2018: s I. Fukovou, M. Homolkovou, B. Nedvědovou, P. Nejedlým, Š. Šimkem, M. Vajdlovou, K. Volekovou konference Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku. Praha, 13. 9. 2018, členka organizačního výboru

2017: s B. Poledňákovou: Diachronního setkání Týnec, Týnec nad Sázavou 8. 11.–10. 11. 2017, členka organizačního výboru