Mgr. Hana Goláňová, Ph.D.

Kontakty:
e-mail: golanova at ujc.cas.cz

tel.: 225 391 406

 

Odborné zaměření:
dialektologie, lexikologie a lexikografie, korpusová lingvistika, mluvená čeština

 

Vzdělání:
2005–2013 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium
 • obor: český jazyk
 • disertační práce: Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska

1992–1997 Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity

 • magisterské studium
 • obor: český jazyk a literatura – historie


Dosažená praxe:

 • 2004–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
 • 2012–dosud zaměstnána v dialektologickém oddělení, od r. 2014 jako vědecký asistent
 • 2004–2011 odborná pracovnice v oddělení současné lexikologie a lexikografie
 • 2013–dosud Ústav českého národního korpusu FF UK
  • koordinační práce na korpusu Dialekt
 • 2005–2013 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
  • koordinační práce na elektronických korpusech Schola, Skript
 • 2003–2004 Život 90
  • Senior telefon – krizová a poradenská linka pomoci seniorům
 • 1998–2003 Střední škola Kostka, s. r. o. ve Vsetíně
  • učitelka českého jazyka a dějepisu

 

Publikační činnost:
Monografie a kolektivní publikace:

 • Kol. autorů. Slovník nářeční českého jazyka [online]. A–Č. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupný z: https://sncj.ujc.cas.cz (členka autorského kolektivu)
 • Kloferová, s. – Šipková, M. (eds.) Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. v nakladatelství NLN, 2018. ISBN 978-80-7422-657-1. Autorství kapitol Je sršeň agresor, nebo agresorka? (s. 97–100), Brynza, domikát, čír a další salašnické výrazy (s. 142–152)
 • Kol. autorů. Pralex (Pražský lexikon – Databáze slov, slovních tvarů a slovních spojení češtiny počátku 21. století). 2007–2011. (členka autorského kolektivu)

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Waclawičová, M. – Goláňová, H. Nářeční korpus DIALEKT a jeho použití ve výuce češtiny. Český jazyka a literatura. 2018-19, 69, 3, s. 127-133.
 • Komrsková, Z. – Kopřivová, M. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Goláňová, H. New spoken corpora of Czech: ORTOFON and DIALEKT. Jazykovedný časopis. 2017, 68, 2, s. 219–228.
 • Goláňová, H. Nářeční lexikum na východní Moravě a karpatská salašnická kolonizace. Národopisná revue. 2016, 4, s. 316–327. ISSN 0862-8351
 • Nová, J. - Goláňová, H. Zpracování regionálně příznakových lexémů v ASSČ. Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze. Praha: ÚJČ AV ČR, 2016, s. 57-58.
 • Goláňová, H. – Kopřivová, M. – Lukeš, D. – Štěpán, M. Kartografické a geografické zpracování dat z mluvených korpusů. Korpus – gramatika – axiologie, 2015, 11, s. 42-54. ISSN: 1804-137X
 • Goláňová, H.: A new dialect corpus: DIALEKT. In Katarína Gajdošová - Adriana Žáková (eds.): Proceedings of the Eight International Conference Slovko 2015 (Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography). Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2015, s. 36-44. ISBN 978-3-942303-32-3.
 • Goláňová, H. Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska. In: Urbanová, Svatava - Dokoupil, Lumír - Ivánek, Jakub - Kadlec, Petr (eds): Valašsko - historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity –Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 213-222. ISBN 978-80-7464-499-3.
 • Goláňová, H. Novočeský lexikální archiv a excerpce v průběhu let 1911–2011. Slovo a slovesnost. 2011, 72, s. 287–300.
 • Goláňová, H. Ke zpracování regionálních lexikálních jednotek v LDB Pralex. In: J. Světlá – A. Jarošová – A. Rangelova (eds.), Česká a slovenská výkladová lexikografie počátku 21. století. Brno: Tribun EU, 2011, s. 77–84.
 • Goláňová, H. k věcněvýznamovému zpracování slovní zásoby v nářečních slovnících In: Z. Holub – R. Sukač (eds.), Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Frýdek-Místek: Kleinwächter, 2011. s. 106–115.
 • Goláňová, H. – Matějů, K. Sociolingvistické aspekty koncepce Korpusu školní komunikace a Korpusu neformální komunikace dětí a mládeže. In: Kopřivová, M. – Waclawičová, M. (eds.), Čeština v mluveném korpusu. Studie z korpusové lingvistiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 83–88.
 • Goláňová, H. Územně příznakové jednotky v Lexikální databázi češtiny 21. století. In: Polách, V. P. (ed.), Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.–16. května 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 104–109.
 • Goláňová, H. Nářeční mluva mladé generace na Vsetínsku. In: Polách, V. P. (ed.), Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.–18. května 2005. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 76–81.
 • Goláňová, H. Východomoravský dialekt na internetu. Čeština doma a ve světě. 2006, 14, 1–4, s. 64–67.
 • Goláňová, H. Interdisciplinární pohled na knihu „Moudrost starých Valachů“. In: Sedová, T. (ed.), Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Třešti 14.–16. 3. 2005. Bratislava: Veda, 2006. s. 245–249.

 

Zprávy:

 • Goláňová, H. – Waclawičová, M. Co je v ČNK nového IX (Zprávy z Českého národního korpusu). Korpus - gramatika - axiologie. 2018, 17, s. 78–82.
 • Goláňová, H. Zlínská konference ke 100. výročí úmrtí Františka Bartoše. Naše řeč. 2007, 90, 2, s. 101–103.

 

Publikace v tisku:

 • Goláňová, H. Věcněvýznamové zpracování nářeční slovní zásoby ze Vsetínska ve vztahu k pokrmům. In: Urbanová, Svatava - Ivánek, Jakub (eds.), Valašsko - historie a kultura II. Obživa. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2019, s. XX–XX.
 • Lišková, M. – Šemelík, M. (eds.). Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: NLN. Autorství kapitoly Nářeční lexikografie aneb složitá cesta od oblastních slovníčků po celonárodní nářeční slovník (s. XX–XX).

 

Projekty, granty (ÚJČ AV ČR):

 • 2016–2018 Odraz života našich předků v mizejících slovech, grant GA ČR č. 16–046485S, řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2011–2015 Slovník nářečí českého jazyka, grant GA ČR č. P406/11/1786, řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2009–2011 Principy a metody tvorby výkladového slovníku, OSLL ÚJČ AV ČR a OSLL JÚĽŠ SAV
 • 2005–2011 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, AV0Z90610521, OSLL ÚJČ AV ČR


Popularizace:

 • Goláňová, H. Silvestr Kazmíř a jeho dialektologické dílo. Valašsko: Vlastivědná revue. 2013, 31, 2, s. 27.
 • Tichá, Z.– Goláňová, H. Od kanceláře slovníku k Ústavu pro jazyk český. Akademický bulletin, 2011, 6, s. 6–7.
 • Goláňová, H. – Waclawičová, M. – rozhovor s Prof. PhDr. Rudolfem Šrámkem, CSc. pro publikaci: Lehečková, E., Chromý, J. (eds.), Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Akropolis, 2010.
 • Goláňová, H. – Waclawičová, M. – rozhovor s PhDr. Janem Balharem, CSc. pro publikaci: Lehečková, E., Chromý, J. (eds.), Rozhovory s českými lingvisty II. Praha: Akropolis, 2009.
 • Goláňová, H. Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu III. Valašsko: Vlastivědná revue. 2007, 19, 2, s. 36–37.
 • Goláňová, H. Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu II. Valašsko: Vlastivědná revue. 2007, 18, 1, s. 39–40.
 • Goláňová, H. Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu I. Valašsko: Vlastivědná revue. 2006, 17, 2, s. 40–41.
 • příležitostné jazykové sloupky pro Literární noviny, Lidové noviny, časopis Vesmír
 • pravidelné příspěvky do rubriky Na besedě pro časopis Valašsko: vlastivědná revue (populárně-naučné periodikum Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně)

 

Přístupové aplikace, korpusy, databáze:

 • Goláňová, H. – Waclawičová, M. Archiv diferenčních hlásek nářečí českého jazyka. Verze ze dne 26. 2. 2019. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019. Dostupné z WWW: http://www.korpus.cz
 • Goláňová, H. – Kupka, K. Mapa nářečí českého jazyka. Verze ze dne 9. 1. 2019. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019. Dostupné z WWW: http://www.korpus.cz
 • Goláňová, H. – Waclawičová, M. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Kopřivová, M. – Poukarová, P. DIALEKT: nářeční korpus, verze 1 z 2. 6. 2017. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
 • Šebesta, K. – Goláňová, H. – Jelínek, T. - Jelínková, B. – Křen, M. – Letafková, J. – Procházka, P. – Skoumalová, H. SKRIPT2012: akviziční korpus psané češtiny – přepisy písemných prací žáků základních a středních škol v ČR. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2013. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
 • Šťastný, K. – Goláň, M. – Šebesta, K. – Goláňová, H. AKCES 2 ver. 2 [online]. Databanka akvizičních korpusů češtiny. Praha 2013. Univerzita Karlova v Praze. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-3FBB-3
 • Šebesta, K. – Goláňová, H. – Křen, M. – Procházka, P. SCHOLA2010: korpus mluvené češtiny ve škole – přepisy nahrávek vyučovacích hodin na českých základních a středních školách. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z: http://www.korpus.cz
 • Blažek, P. – Rangelova, A. – Goláňová, H. – Tichá, Z. – Habrová, M. – Dvořáčková,V. LEXIKO: webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících. Praha 2009. Dostupné z: https://lexiko.ujc.cas.cz/