Mgr. Klára Dvořáková

 

silueta.jpg

 

roz. Prchlíková

Datum narození: 2. 2. 1990

 

Vzdělání
2015–dosud
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doktorské studium v oboru český jazyk

 

2012–2015
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
magisterské studium v oboru český jazyk – specializační studium
diplomová práce: Komplimenty v soukromé neformální komunikaci (školitelka Eva Filippová, Ph.D.)

 

2009–2012
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
bakalářské studium v oboru český jazyk a literatura
bakalářská práce: Neverbální komunikace mužů a žen (školitelka PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.)

 

2001–2009
Gymnázium Soběslav

 

Dosažená praxe
2012–dosud
odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury
Ústav pro jazyk český AV ČR

 

2011–2012
anotátorka korpusu SKRIPT2012
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

 

2010
kolátorka Česko-německého slovníku Fr. Št. Kotta
Ústav pro jazyk český AV ČR

 

Granty
2017–dosud
Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi
grantový projekt Ministerstva kultury ČR
(řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.)

 

2015–2016
Rozšíření a anotace korpusu banátské češtiny BANÁT
vnitřní grant FF UK
(řešitelka: Mgr. Karolína Vyskočilová)

 

2013–2015
LINDAT-CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury v České republice
projekt MŠMT ČR
(řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.)

 

Publikační činnost

 

Monografie
DVOŘÁKOVÁ, K. Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině. Praha: Academia, 2017.

 

Časopisecké a sborníkové publikace
DVOŘÁKOVÁ, K. Komplimenty v češtině. In: ODALOŠ, P. (ed.) Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum, 2018, s. 115–124.

KOMRSKOVÁ, Z., VYSKOČILOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, K. Školství v českých vesnicích v rumunském Banátu. In: STLUKA, M., ŠKRABAL, M. (eds.) Lifka a czban. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 72–81.

DVOŘÁKOVÁ, K. Jak se píše wifi. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 4, s. 220–223.

PRCHLÍKOVÁ, K. Vliv genderu na hodnocení anekdot. In: Lingvistika Praha 2014. [online]. Dostupné z: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/207

 

Recenze
DVOŘÁKOVÁ, K. O společenské konverzaci adolescentů. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 1, s. 44–47.

 

Popularizační publikace
PRAVDOVÁ, M. (ed.) Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia a Lidové noviny, 2016.
Autorství 6 textů: Co jsou to moldánky?, s. 71. Kdo je xantipa?, s. 123. Kdy se píše mě a kdy mně?, s. 48–49. Kurz češtiny i o češtině, s. 108–109. Nenechte se zmást (M), s. 74. Nenechte se zmást (Q, W, X, Y), s. 126.

 

2013–2016 jazykové koutky publikované v Literárních novinách a na literarky.cz, např.:
Kdo je vigilante? Dostupné z: http://literarky.cz/blogy/jazyka/23397-kdo-je-vigilante
Schrödingerova čárka. Dostupné z: http://literarky.cz/blogy/jazyka/21500-schroedingerova-arka
Úplně nejvíc nejlepší jazykový koutek. Dostupné z: http://literarky.cz/blogy/jazyka/23230-upln-nejvic-nejlepi-jazykovy-koutek

 

Popularizační přednášky
22. 10. 2018, Open Gate School v Babicích: O komplimentech v češtině.
7. 11. 2016, Gymnázium Soběslav: Osmdesát let s jazykovou poradnou.

 

Mediální vystoupení (pouze dostupná z webu)
29. 5. 2018, ČRo Dvojka: Skládání komplimentů v češtině. Dostupné z: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4007344?fbclid=IwAR1qJkxh86qPvt_6Ms3TPAf4FoLNJJf5_i9apFjM0qNYSm5OJzt32yLslL4
30. 4. 2018, novinky.cz: Klára Dvořáková: Kompliment od srdce potěší. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/styl/470313-klara-dvorakova-kompliment-od-srdce-potesi.html
26. 8. 2017, idnes.cz: Překvapilo mě, že lichotky přijímáme, říká autorka knihy o komplimentech. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/klara-dvorakova-lingvistka-komplimenty-rozhovor-fvt-/domaci.aspx?c=A170822_111246_domaci_nub
17. 8. 2017, ČRo Vltava: Komplimenty umíme přijímat, říká autorka knihy „Ty jo, to seš dobrá!“ Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/komplimenty-umime-prijimat-rika-autorka-knihy-ty-jo-ses-dobra-5958125
2. 8. 2017, ČT 1: Jak si Češi skládají komplimenty. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010100802/obsah/560152-jak-si-cesi-skladaji-komplimenty

 

Další činnost
2015–2016 zodpovídání telefonických dotazů a tvorba písemných vyjádření v rámci působení v jazykové poradně ÚJČ AV ČR
2016 členka organizačního týmu konference 100 let Naší řeči (Praha 10.–11. ledna 2017)
2016 spolupráce na pořadu Tůdle nůdle internetové televize netchannel.cz