Bc. Doman Kučera

Kontakt:

e-mail: doman.kucera at ujc.cas.cz
 

Odborné zaměření:

etymologie, historická lingvistika


Vzdělání:
2013–dosud: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity (bakalářská práce (r. 2016): Původ a motivace vzniku šachové terminologie v češtině – vedoucí práce: PhDr. Helena Karlíková, CSc.)

Dosažená praxe:
2017–dosud: Etymologické oddělení ÚJČ AV ČR (odborný pracovník)

Projekty, granty:
2016–dosud: Pomocný vědecký pracovník v rámci projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (NAKI II Ministerstvo kultury ČR (DG16P02H024), 2016–2020, příjemcem je Slovanský ústav AV ČR, v. v .i.)

Organizační činnost:
Pomoc při organizaci konference Etymologické symposion Brno v roce 2017