PhDr. Anna Černá

 

Kontakty:
e-mail: cerna at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 423

silueta.jpg

 

Odborné zaměření:
jazykové poradenství, popularizace jazyka

 

Vzdělání:

1978–1983 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor čeština–polština
1988 rigorózní zkouška (PhDr.)

 

Dosažená praxe:

1983–1986 učitelka na Základní škole Slivenec, Praha 5
1987–dosud odborná pracovnice výzkumu a vývoje, oddělení jazykové kultury, Ústav pro jazyk český AVČR

  

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní práce
Kol. autorů: Jazykové sloupky. Academia, Praha 1991; autorství 3 textů.
Pravdová, M. – Svobodová, I. (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Nakladatelství Academia, Praha 2014, 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8; autorství 22 kapitol a spoluautorství 2 kapitol.
Pravdová, M. (ed.): Jsme v češtině doma? Nakladatelství Academia, Praha 2012, 202 s. ISBN 978-80-200-2146-5; autorství 24 výkladových hesel.
Svobodová, Ivana a kol: Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, 2015, ISBN 978-80-200-2513-5; autorství 3 kapitol.

Časopisecké a sborníkové příspěvky
Telefonáty v jazykové poradně a jejich databáze (Pokus o sociolingvistický pohled), Naše řeč 82, 1999, č. 5, s. 237–244.
E-maily v jazykové poradně. Co víme o tazatelích?, Naše řeč 84, 2001, č. 2, s. 62–73.
Čeština v jazykové poradně – postoje uživatelů; sborník z konference Język i literatura czeska u schyłku XX wieku; Wałbrzych–Ostrava 2001, s. 59–65.
Jaké změny vlastně chceme?; In: sborník z konference Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století / Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku; Wałbrzych–Ostrava 2004; s. 51–57.
Made in Japan (o japanismech v češtině), In: sborník Oratio et ratio, ÚJČ AV ČR, Praha 2005, s. 77–78, (editorky S. Čmejrková, I. Svobodová).
„Nová“ slova v češtině. O významovém posunu některých slov, In: sborník Bez cenzury; Południowosłowiańskie zeszyty naukowe 3; 2006; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006; s. 119–127.
Tvaroslovné a pravopisné proměny některých přejatých substantiv. In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu / Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym; Ratiboř/ Racibórz, 2008. ISBN 978-83-60730-15-7, s. 49–59.
Slovenština v pražské jazykové poradně. In: Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia, VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2009. ISBN978-80-224-1052-6, s. 193–198.
Přechylování v jazykové poradně. In: Jazykovědné aktuality 2012, č. 3–4, s. 142–146.
Aspekty distribuce velkých písmen v názvech písemností. In: Ondrejovič, S. (ed.): Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenčiny, Sociolinguistica Slovaca 7, Bratislava: VEDA, 2013, s. 276–284.
Kulturní památky jako pravopisný problém. In: Ondrejovič, S., Satinská, L., Vrábľová, J. (eds.): Sborník Štefan Peciar a mezinárodná lexikografia, Bratislava: Vydavateĺstvo SAV, 2014, s. 249–256.
Jazykové poradenství jako zdroj lingvistických dat. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka. 2017 Bratislava, ISBN 978-80-223-4422-7; s. 268–274.

 

Drobnosti v časopise Naše řeč
Vikingové, NŘ 83, 2000, č. 1, s. 52–53.
Od překupníků k distributorům a dealerům, NŘ 83, 2000, č. 5. s. 269–271.
Radová, NŘ 84, 2001, č. 1, s. 52–53.
Nápěchy, NŘ 86, 2003, č. 4. s. 223.
Akvabela a krasoplavec, NŘ 88, 2005, č. 5, s. 268–269.
Suši a suši bar, NŘ 89, 2006, č. 2, s. 109–111.
Piraňa, NŘ 90, 2007, č. 3, s. 165–166.
Šerpa, NŘ 96, 2013, s. 54–57.
Sankcionovat, NŘ 99, 2016, s. 271–275.
Chatbot, NŘ 101, 2018, č. 5, s. 303–307.

 

Recenze a zprávy
Poradenská činnost v Polsku, Naše řeč 83, 1999, č. 5, s. 264–265 (s I. Svobodovou).
79. a 80. ročník časopisu Naše řeč, Český jazyk a literatura 49, 1998–1999, č. 5–6,
s. 147–150.
Časopis Naše řeč na počátku nového tisíciletí – obsah 83, 84 a 85, ročníku, Český jazyk a literatura 54, 2003–2004, s. 192–196.
Časopis Naše řeč 2003 - obsah 86. ročníku, Český jazyk a literatura 55, 2004–2005, č. 1, s. 36–38.
Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy, Naše řeč 89, 2006, č. 1, s. 40–43.
Slovenský sborník o jazykové kultuře. Naše řeč 1, ročník 93/2010.
Časopis Naše řeč – obsah 95., 96. a 97. ročníku. Český jazyk a literatura 3, 2015–2016, s. 144–147.

 

Granty:

členka řešitelského týmu grantů:
1998–2000 Sociologie jazyka a jazykové poradenství v éře elektronických médií (GAČR, hlavní řešitelka PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc.) – spoluúčast na vytváření poradenských webových stránek FAQ.
2004–2008 Jazyková poradna na internetu (Informační společnost, hlavní řešitelka PhDr. Ivana Svobodová) – Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/, zpracováno 21 kapitol a 8 960 klíčových slov.
2010–2013 Psaní velkých písmen v češtině (GAČR, hlavní řešitelka PhDr. Ivana Svobodová).
2013–2015 – LINDAT/CLARIN; reg. č.: LM2010013; poskytovatel: MŠMT ČR; hlavní řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
2016–2019 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (MKČR, program NAKI II, hlavní řešitel PhDr. Martin Prošek, Ph.D.).

 

Popularizace:

Knižní
Černá,  A., Svobodová, I., Šimandl, J., Uhlířová, L., Na co se nás často ptáte. Ze zkušeností jazykové poradny, Scientia 2002.
Saturková, J. (ed.): O češtině. Edice ČT, Praha 2007, 198 s., ISBN 978-80-85005-83-7 (1x hlavní téma, 3x odpovědna).
Pravdová, M., Saturková, J. (eds.): O češtině 2. Edice ČT, Praha 2008, 202 s., ISBN 978-80-7404-011-5 (4x hlavní téma, 6x odpovědna).
Králík, J. a kolektiv: Každý den s češtinou. NLN, 2009. ISBM 978-80-7106-884-6 (26 kapitol).
Pravdová, M., Saturková, J. (eds.): O češtině 3. Edice ČT, Praha 2010, 188 s. ISBN 978-80-7404-044-3 (3x hlavní téma, 6x odpovědna).
Pravdová, M. (ed.): Čeština nově A–Ž, Academia, Lidové noviny, 2016, ISBN 978-80-200-2560-9; autorství 5 příspěvků.

 

Noviny a časopisy
2000–2002: týdeník Naše rodina, rubrika Pišme, slyšme, 15 jazykových koutků.
2007: Lidové noviny, kurz Čeština v práci, 7 příspěvků.
2012–2015: Literární noviny, pravidelná rubrika Jazykové zákampí: 52 příspěvků (12 + 13 + 21 + 6).
2015: Lidové noviny: kurz Čeština nově A–Ž, 5 textů
2016: Lidové noviny, cyklus Kurz slovenštiny pro Čechy, 5 příspěvků.
2014–doposud: Živa, rubrika Jazykový koutek (dostupné z http://ziva.avcr.cz/autori/anna-cerna.html), 28 koutků (4 + 6 + 6 + 6).
2015–2018: Lidové noviny, Jazykové okénko (pravidelná páteční rubrika): 89 příspěvků (14 + 24 + 26 + 25).

 

Televizní a rozhlasová vystoupení
(výběrově)
2009: ČRo, stanice Vltava, Den s češtinou.
2009: ČT 24, pořad Před půlnocí.
2009: ČRo, stanice Region – Středočeský kraj, rubrika Hobby magazín, red. Jan Zítka – rozhovor o publikaci Každý den s češtinou.
2009: ČRo, SOS Radiožurnál – beseda s Janou Klusákovou pro večerní pořad.
2010: ČRo, Káva o čtvrté, redaktorka Růžičková, spolu s dr. Hasilem.
2010: ČRo 6, Zabíjačka (o přechylování).
2012: ČRo, Regina – host pořadu Třináctka.
2015: ČT, studio 6, Daniel Stach: Nová slova: grexit, drachmagedon, geuro…

 

Spolupráce s médii
1999–2003: Český rozhlas 2 (Praha), pořad Kdo to ví, odpoví, 50 příspěvků, některé z nich vyšly v týdeníku Rozhlas.
2002–2005: Česká televize, pořad Dobré ráno s Českou televizí: 30 příspěvků.
2006–2012: Česká televize, vzdělávací cyklus O češtině, autorka 18 námětů a 68 odpověden.

 

Ostatní:

Přednášky, které nevyšly tiskem
2005: Slovenština – jazyk cizí? Kruh přátel českého jazyka; Filozofická fakulta UK.
2008: Čtyři semináře pro Komoru soudních tlumočníků.
2009: Přednáška pro Obec spisovatelů.
2011: V rámci výstavy Stoleté kořeny ÚJČ přednáška o činnosti oddělení a Internetové jazykové příručce, Praha Klementinum.
2011: Příspěvek Problematika přechylování v jazykové poradně na semináři Rod v jazyce a jazykovědě, Jazykovědné sdružení ČR, Akademie věd (8. 12. 2011).
2012: V rámci Týdne vědy a techniky přednáška s názvem Znáte Internetovou jazykovou příručku a jazykovou poradnu?; Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 179/2, Smetanova síň.
2013: Celodenní seminář pro Českou společnost pro jakost.
2013: Týden vědy a techniky; přednáška Jazyková poradna a Internetová jazyková příručka,
Akademie věd ČR, Praha, Národní 3.
2014: Prezentace činnosti jazykové poradny ÚJČ pro první ročníky Obchodní akademie Heroldovy sady 1, Praha 10.
2015: Morfologická problematika v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český – přednáška pro studenty katedry bohemistiky FF UP Olomouc v rámci projektu Inovace bohemistických studií, Olomouc.