Knižní publikace

Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Pavla Kochová – Zdeňka Opavská (eds.)
ÚJČ AV ČR, Praha 2016


O nepřesnosti našeho vyjadřování

O nepřesnosti našeho vyjadřování

František Štícha

Academia, Praha 2016


Stylistika mluvené a psané češtiny

Stylistika mluvené a psané češtiny

Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Eliška Chvalovská – Lucie Jílková – Petr Kaderka – Petr Mareš – Kamila Mrázková

Academia, Praha 2016Psaní velkých písmen v češtině

Psaní velkých písmen v češtině

Ivana Svobodová a kol.

Academia, Praha 2015
 


Čeština nově od A do Ž

Čeština nově od A do Ž

Markéta Pravdová (ed.)

Academia – Lidové noviny, Praha 2016
 


Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného

Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného

Pavel Štěpán
Academia, Praha 2016


Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Daniel Adam z Veleslavína

kritická edice: Alena M. Černá a Boris Lehečka ve spolupráci s Alenou Hadravovou, Kateřinou Pořízkovou a Tilmanem Bergerem
Academia, Praha 2015

 Česká lexikografie 15. století

Česká lexikografie 15. století

Kateřina Voleková
Academia, Praha 2015