Knižní publikace

Česká lexikografie 15. století

Česká lexikografie 15. století

Kateřina Voleková
Academia, Praha 2015

 /sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/obalka_sophia_slavica.jpg

Sophia Slavica

Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozenínám (eds. Vít Boček a Bohumil Vykypěl)

Brno 2014


Praslovanština a jazykový kontakt

Praslovanština a jazykový kontakt (Vít Boček)

Praha 2014

 


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/apcj_obalka-velka.jpg

Akademická příručka českého jazyka

Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.)

Academia, Praha 2014


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/Auer-Jazykova-interakce.jpg

Jazyková interakce

Peter Auer

Nakladatelství Lidové noviny, 2014


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/styl-medialnich-dialogu.jpg

Styl mediálních dialogů

Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman

Academia, Praha 2013

 


/zakladni-informace/oddeleni/oddeleni-etymologicke/publikacni-cinnost/obalky/esjs16.jpg

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17

trъ- vetъ

Hlavní redaktorka: Ilona Janyšková

Tribun EU, Brno 2014/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/AGSC.jpg

Akademická gramatika spisovné češtiny

František Štícha - Miloslav Vondráček - Ivana Kolářová - Jana Hoffmannová - Jana Bílková - Ivana Svobodová

Academia, Praha 2013


Etymology: An Old Discipline in New Contexts

Etymology: An Old Discipline in New Contexts (eds. Vit Boček, Bohumil Vykypěl)

Praha 2013