Knižní publikace

/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/styl-medialnich-dialogu.jpg

Styl mediálních dialogů

Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman

Academia, Praha 2013

 


/zakladni-informace/oddeleni/oddeleni-etymologicke/publikacni-cinnost/obalky/esjs16.jpg

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17

trъ- vetъ

Hlavní redaktorka: Ilona Janyšková

Tribun EU, Brno 2014/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/AGSC.jpg

Akademická gramatika spisovné češtiny

František Štícha - Miloslav Vondráček - Ivana Kolářová - Jana Hoffmannová - Jana Bílková - Ivana Svobodová

Academia, Praha 2013


Etymology: An Old Discipline in New Contexts

Etymology: An Old Discipline in New Contexts (eds. Vit Boček, Bohumil Vykypěl)

Praha 2013


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/problxmy_v_neologii.JPG

Problemi na neologijata v slavjanskite ezici

D. Blagoeva – S. Kolkovska – M. Lišková (eds.)

Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofie 2013


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/cesty_slov_obalka.jpg

Cesty slov

Petr Nejedlý, Miloslava Vajdlová (eds.)
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha 2012


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/jsme-v-cestine-doma-obalka.jpg

Jsme v češtině doma?

Markéta Pravdová (ed.)
Academia, Praha 2012


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/af-cover.jpg

Axiomatic Functionalism: Theory and Application

Aleš Bičan - Paul Rastall (eds.)

Peter Lang, Bern 2011


/zakladni-informace/oddeleni/oddeleni-etymologicke/publikacni-cinnost/obalky/machek-sebrane1.jpg

Sebrané spisy 1 + 2

Václav Machek (eds. Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Eva Havlová, Radoslav Večerka)

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011