Knižní publikace

Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017

Vít Boček, Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.)
Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2018


Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky

Petr Malčík (ed.)
Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2018Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Alena M. Černá – František Šmahel (eds.)

Filosofia, Praha 2017

 


Labyrintem vlastních jmen a nářečí

Rudolf Šrámek

Jan Dvořák – Petr Malčík (eds.)
Host, Brno 2017


Názvy pro věk a věčnost

Eva Havlová

Vít Boček – Žofie Šarapatková (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017


Literární onomastika. Antroponyma

Žaneta Dvořáková

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2017


Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Klára Dvořáková

Academia, Praha 2017
 

 


Ke kořenům jazyků

Arnošt Lamprecht
Jan Dvořák, Petr Malčík (eds.)

Host, Brno 2016


Problems of Etymology

Bohumil Vykypěl: Problems of Etymology
Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2017