Knižní publikace/zakladni-informace/oddeleni/oddeleni-etymologicke/publikacni-cinnost/obalky/esjs16.jpg

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 10

obrěsti – patěna

Hlavní redaktor: Adolf Erhart

Academia, Praha 2000/zakladni-informace/oddeleni/oddeleni-etymologicke/publikacni-cinnost/obalky/esjs16.jpg

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 9

mrъkati – obrěsti.

Hlavní redaktor: Adolf Erhart

Academia, Praha 1999/zakladni-informace/oddeleni/oddeleni-etymologicke/publikacni-cinnost/obalky/esjs16.jpg

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 8

luna – mrъcati. Doplňky k bibliografickému aparátu II

Hlavní redaktor: Adolf Erhart

Academia, Praha 1998Český jazykový atlas 2

Zpracoval autorský kolektiv dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., pod vedením Jana Balhara a Pavla Jančáka.
Praha, Academia 1997


Český jazykový atlas 3

Zpracoval autorský kolektiv dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., pod vedením Jana Balhara.
Praha, Academia 1999


/zakladni-informace/oddeleni/oddeleni-etymologicke/publikacni-cinnost/obalky/esjs16.jpg

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 7

kuditi – luna

Hlavní redaktor: Adolf Erhart

Academia, Praha 1997/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/slveta_1.jpg

Slovanská věta

Helena Běličová, Ludmila Uhlířová

Euroslavica, Praha 1996


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/neznate_1.gif

Čeština, jak ji znáte i neznáte

Světla Čmejrková, František Daneš, Jiří Kraus, Ivana Svobodová

Academia, Praha 1996