Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Vyšel časopis Acta onomastica 2/2019

20. 3. 2020

Jarní číslo časopisu Acta onomastica 1/2020 přináší 14 studií (např. pojednání M. Novákové o jménech osad ve volyňské gubernii v carském Rusku), 5 recenzí (např. recenzi Ž. Dvořákové na knihu S. Kloferové, M. Šipkové a kol. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí) a řadu drobných onomastických zpráv. Kronika připomíná zesnulou prof. A. Cieślikowou a životní jubileum prof. P. Odaloše. Úplný obsah čísla najdete zde.


Omezení vydávání znaleckých posudků

15. 3. 2020

Vydávání znaleckých posudků osobních jmen je s ohledem na aktuální mimořádnou situaci do odvolání omezeno. Žadatele o posudek si dovolujeme upozornit, že doba zpracování posudku bude v současnosti delší než obvykle (tj. zákonem daná 30denní lhůta bude plně využita). V urgentních případech se žadatelé mohou obracet na ostatní soudní znalce (zde vyhledat obor/odvětví: ŠKOLSTVÍ A  KULTURA. Jazykověda).


Pozastavení provozu jazykové poradny

14. 3. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s pandemií koronaviru v Evropě dochází od 16. 3. k dočasnému pozastavení telefonického jazykového poradenství. Činnost jazykové poradny bude probíhat elektronickou cestou, podrobné informace naleznete pod tímto odkazem.


Nová publikace o fonologii anglicismů v češtině

13. 3. 2020

V Nakladatelství Lidové noviny vyšla monografie pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR, kteří se specializují na zvukovou stránku češtiny. Publikace Fonologie českých anglicismů je vyústěním stejnojmenného grantového projektu. Popisuje zákonitosti a zvláštnosti ve zvukové struktuře přejímek z angličtiny, způsoby jejich adaptace, jejich užívání v reálném jazyce a postupy, jakými se s nimi vypořádává česká lexikografie a kodifikace. Autory knihy jsou Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík a Veronika Štěpánová.


Konference ACTA60 odložena

13. 3. 2020

Konání konference ACTA60 bylo s ohledem na současnou situaci odloženo. Konference se pravděpodobně uskuteční v prvním říjnovém týdnu, přesný termín bude potvrzen v polovině srpna. Podrobné informace jsou k dispozici zde. Děkujeme vám za pochopení.


Vesmír: Zkusme zavnímat své tělo aneb Jak si dobře zarelaxovat

5. 3. 2020

Slovesa vnímatcítit tvoří pomocí předpony za- dokonavé protějšky zavnímat a zacítit, se kterými se můžeme hojně setkat na lekcích jógy. Zavnímat nebo zacítit můžeme svá chodidla nebo jiné části těla, celé své tělo i mysl. Sémantice těchto sloves je věnován jazykový sloupek Věry Kloudové v časopise Vesmír (2020/3).


Předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad konferencí

5. 3. 2020

Předsedkyně Akademie věd ČR, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., převzala záštitu nad 3rd International Conference on Sociolinguistics: Diversities, New Media and Language Management. Konferenci spolupořádá Ústav pro jazyk český AV ČR a Filozofická fakulta UK. Více o konferenci zde.


Živa: Nepostradatelný spojovník

4. 3. 2020

V prvním jazykovém koutku Živy s letopočtem 2020 najdou čtenáři volné pokračování prosincového příspěvku. Anna Černá se tentokrát podrobněji věnuje spojovníku – a to jednak jeho (ne)užití při zápisu složených přídavných jmen označujících barvy (protože v této oblasti došlo v minulém roce ke změně), jednak v značně nejednotné skupině pojmenování typu α-částice / alfa-částice / alfa částice / alfačástice.


Vyšel výbor z díla Ludmily Uhlířové

3. 3. 2020

Vyšel výbor z díla Ludmily Uhlířové

Nakladatelství Akropolis vydalo výbor z díla Ludmily Uhlířové O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci. Kniha v sedmi oddílech sdružuje texty věnované demonstrativům a determinaci, bulharštině a dalším slovanským jazykům, jazykověporadenské problematice, slovosledu a aktuálnímu členění větnému a kvantitativní lingvistice, drobnosti z časopisu Naše řeč a popularizační texty určené veřejnosti. Publikaci otevírají osobní pohledy tří vědců na Ludmilu Uhlířovou – Jiřího Krause, Radka Čecha a Milena Tomova – a uzavírá ji úplná bibliografie dosavadních odborných textů této výrazné osobnosti české jazykovědy.


Přednášková akce zrušena

2. 3. 2020

V důsledku opatření proti šíření nového koronaviru byla zrušena ostravská přednášková akce π noci, v jejímž rámci se v pátek 13. března měla uskutečnit přednáška Filipa Kubečka (dialektologické oddělení) Jak se mluví (nejen) na Ostravsku. O novém termínu vás budeme informovat. Děkujeme vám za pochopení.