Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Koronavirová hesla v Akademickém slovníku současné češtiny

4. 5. 2020

Bez přehánění lze konstatovat, že pandemie covid-19 změnila náš svět. Tým vznikajícího Akademického slovníku současné češtiny mimo abecední pořadí lexikograficky zpracoval slova, se kterými se v důsledku nastalé situace setkáváme častěji než dříve, např. izolace, koronavirus, pandemie, rouška, smrtnost. Naleznete je na této stránce.


Vyšla Naše řeč 1–2/2020

4. 5. 2020

Vyšla Naše řeč 1–2/2020

Nové dvojčíslo časopisu Naše řeč je zaměřeno na přístupy ke zkoumání gramatiky češtiny. Soubor jedenácti studií a jedné obsáhlé, analytické recenze na více než 180 stranách podává obraz do značné míry reprezentující současnou českou gramatografii – od funkčního přístupu fundovaného jazykovou typologií přes synergetickou kvantitativní lingvistiku, konstrukční gramatiku, funkční generativní popis, přirozený sémantický metajazyk a generativní gramatiku až po strukturalismus. Celý obsah čísla najdete zde.


Telefonické jazykové poradenství opět v provozu

30. 4. 2020

Upozorňujeme, že od pondělí 4. 5. bude obnoven provoz telefonické jazykové poradny. Otázky týkající se jazykové problematiky mohou zájemci o jazykové poradenství klást každý pracovní den od 10 do 12 hodin. Současně bude ukončeno zasílání odpovědí na jazykové dotazy e-mailem, tato forma bude opět vyhrazena pouze pro zpoplatněná jazyková vyjádření. Podrobné informace naleznete zde.


Živa: Je pes vodicí, nebo vodící?

17. 4. 2020

Tématem druhého letošního jazykového koutku v časopise Živa jsou (opět) přídavná jména. Tentokrát se Anna Černá zaměřila na rozdíl mezi adjektivy účelovými a dějovými, a to především na ta z nich, která účelovost a dějovost rozlišují užitím krátkého či dlouhého i/í v zakončení -icí/-ící. Odpovědět na otázku položenou v nadpisu by pro čtenáře koutku mělo být hračkou.


Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice: Upozornění pro účastníky

14. 4. 2020

Organizátoři Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice intenzivně sledují mimořádnou situaci spojenou s celosvětovou pandemií koronaviru a o konání konference v plánovaném termínu v srpnu 2020 rozhodnou do poloviny května. Účastníky prosí, aby prozatím odložili platbu konferenčního poplatku, rezervaci ubytování, letenek apod. Více informací zde.


Vesmír: Cykly

7. 4. 2020

V češtině se objevuje mnoho slov s komponentem cyklo-. Může se jednat o slova častá a běžně užívaná nebo o slova novější a méně frekventovaná. V každém případě se ale jedná o zajímavé doklady jazykové kreativity českých mluvčích. Krátkým exkurzem do oblasti těchto „cykloslov“ je sloupek Veroniky Vodrážkové v časopise Vesmír (2020/4). K přečtení zde.


Elektronický slovník staré češtiny: nově s redakcí a dokladovou částí

7. 4. 2020

Do Elektronického slovníku staré češtiny (ESSČ), vznikajícího v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, bylo zapojeno prvních 450 hesel z abecedního úseku při- až Ž (Přib přidržovati sě; příměnek připásati) zpracovaných podle nové koncepce dokladového redigovaného slovníku. Podle ní jsou v uvedeném abecedním rozsahu jednak zpracovávána hesla dosud obsažená pouze v Malém staročeském slovníku (1979), jednak revidována hesla v ESSČ již uvedená.


Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

6. 4. 2020

V letošním prvním čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 1) se Richard Müller a Pavel Šidák zabývají otázkou, jak se v klasickém období Pražské školy uvažovalo o pojmu média, přestože „médium“ tehdy nepatřilo do terminologické výbavy Pražské školy. Václav Jindráček analyzuje ze stylistického hlediska jazykové projevy učitelů základních škol. Jana Davidová Glogarová a Miroslav Kubát podávají kvantitativní lexikální analýzu rozhlasových projevů Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda. Kompletní obsah čísla naleznete zde.


Konference Etymologické symposion Brno 2020 zrušena

27. 3. 2020

S politováním oznamujeme, že vzhledem k současné světové pandemii koronaviru jsme byli nuceni letošní mezinárodní etymologickou konferenci zrušit. Všem přihlášeným kolegům děkujeme za jejich zájem přijet do Brna a věříme, že příští ročník se uskuteční v plánovaném termínu, tedy v roce 2023.


Nový svazek Slovanského jazykového atlasu

26. 3. 2020

V nakladatelství Academia vyšel nový svazek foneticko-gramatické řady Slovanského jazykového atlasu, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. V rámci mezinárodního projektu, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště 13 zemí, jej k vydání připravila česká redakce (M. Ireinová a P. Přadková, eds.). Atlas patří k nejvýznamnějším projektům slovanské jazykovědy, má mimořádný význam pro lingvistiku i další vědní disciplíny (např. historii, etnologii).