Archív aktualit

Vesmír: Když instagramista šéruje na síti

20. 1. 2017

Barbora Procházková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/1) věnuje slovní zásobě elektronické komunikace. O tvoření, významu a způsobu užití výrazů obvyklých mezi uživateli sociálních sítí se můžete dočíst zde.


Slovník podkrkonošského nářečí

13. 1. 2017

V roce 2016 vyšel v nakladatelství Academia Slovník podkrkonošského nářečí, první komplexní zpracování nářečního lexika dané oblasti. Jarmila Bachmannová do slovníku zahrnula cca 13,5 tisíc abecedně řazených výrazů typických pro tradiční podkrkonošský dialekt, tedy taková slova a slovní spojení, která ze spisovného jazyka nebo obecné češtiny zpravidla neznáme.


Slovník afixů užívaných v češtině

7. 1. 2017

Slovník afixů užívaných v češtině

V nakladatelství Karolinum právě vychází Slovník afixů užívaných v češtině, slovníkářská práce, jaká zatím nemá předchůdce ani pro češtinu, ani pro jiný slovanský jazyk, a to ani svým předmětem, ani zpracováním podle korpusů. Slovník představuje jednotlivé předpony a přípony, představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům.


Jazyková poradna bude 9.–11. 1. mimo provoz

5. 1. 2017

Oddělení jazykové kultury vás zve na konferenci 100 let časopisu Naše řeč, která se uskuteční v prostorách Akademie věd na Národní 3 v Praze. Z tohoto důvodu bude v době konání konference 9.–11. 1. jazyková poradna mimo provoz. Na dotazy budeme odpovídat opět od čtvrtka 12. 1. Děkujeme za pochopení.


Akademický slovník současné češtiny

4. 1. 2017

Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ začíná publikovat Akademický slovník současné češtiny. Nový výkladový slovník vzniká od r. 2012 a vychází po více než čtyřiceti letech od vydání Slovníku spisovného jazyka českého. Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích. Jako první, ve verzi před recenzním řízením, jsou zveřejněna hesla písmene A.


Vesmír: Elementárně o částicích

3. 1. 2017

Barbora Štěpánková v jazykovém koutku časopisu Vesmír (2016/12) uvádí čtenáře do problematiky částic. O tom, jak se tento slovní druh vymezuje a že do něj kromě známé trojice , kéž, nechť patří i další slova, se můžete dočíst zde.


Osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

19. 12. 2016

Osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

Koncem listopadu roku 2016 vyšel další, už osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, obsahující etymologický rozbor hesel začínajících písmeny V a Z (větъ–zakonъ). Slovník jako jediný na světě zpracovává slovní zásobu staroslověnštiny, nejstaršího doloženého slovanského spisovného jazyka.


Konference: Etymologické symposion Brno 2017

7. 12. 2016

Etymologické oddělení ÚJČ pořádá v Brně ve dnech 12.–14. 9. 2017 mezinárodní vědeckou konferenci Etymologické symposion Brno 2017: Etymologický výzkum češtiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecně lingvistické. Přednášky mají pojednávat o teoretických i praktických aspektech diachronních lingvistických bádání ilustrovaných na materiálu češtiny v kontextu slovanském, indoevropském i obecně lingvistickém. Více informací zde.


Naše řeč je stoletá

1. 12. 2016

Naše řeč je stoletá

Dnes je tomu sto let, co vyšlo první číslo nejstaršího bohemistického časopisu Naše řeč. Více se o její minulosti i budoucnosti dočtete i v úvodním slovu k právě vyšlému novému číslu 5/2016, které je věnováno jazykové kultuře. Redakce a oddělení jazykové kultury ÚJČ chystají Naší řeči k narozeninám konferenci 100 let Naší řeči, jejíž program najdete zde.


Jazyková poradna 29. 11. v provozu jen do 14 hodin

28. 11. 2016

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude v úterý 29. listopadu mimořádně zkrácen do 14 hodin. Dopolední provozní hodiny zůstávají beze změny, v dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.