Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Mezi textologií a muzikologií: nová zjištění o Šubarově kancionálu

12. 4. 2018

V časopise Hudební věda (roč. 55, 2018, č. 1) vydávaném Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR vyšla studie Veroniky Vytlačilové Kancionál Valentina Šubara Lanškrounského. Autorka v ní navrhuje opravu datací a popisů dochovaných tisků Šubarova kancionálu, upozorňuje na zásadní odlišnosti mezi vydáními a upřesňuje či opravuje některé informace uváděné v dnešní odborné literatuře a internetových databázích.


Vesmír: Babišné

8. 4. 2018

Většina z nás pravidelně platí vodné, stočné, pojistné či spropitné. Už jste platili také babišné a vzpomínáte si ještě na pastelkovné? V jazykovém koutku Jany Nové pro časopis Vesmír (2018/4) rozebereme názvy poplatků v češtině a dozvíme se mimo jiné, že to není žádný nový vynález současných politiků. Více se dozvíte zde.

 


Vyšla Naše řeč 1/2018

6. 4. 2018

Právě vyšlo první letošní číslo Naší řeči, které je zároveň prvním, jež připravila nová redakce. Naleznete v něm čtyři články a jednu drobnost. Jana Zdeňková se zabývá vokalickou kvantitou ve Veleslavínově Nomenklátoru, Lucie Radková se věnuje funkci policejní mluvy, Radka Holanová analyzuje e-mailovou komunikaci mezi lékaři a jejich pacienty a Zina Komárková popisuje strategii distribuce českých nářečí v překladu Falletovy Zelňačky. Martina Rybová se ve své drobnosti věnuje prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka. Celý obsah čísla najdete zde.


Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

4. 4. 2018

V prvním letošním čísle Slova a slovesnosti (roč. 79, 2018, č. 1) se James Wilson zabývá problematikou osvojování druhého dialektu. Jana Šindlerová, Vladislav Kuboň, Aleš Tamchyna a Kateřina Veselovská analyzují jeden typ valenčních struktur v česko-anglickém paralelním korpusu. A Richard Změlík uvažuje o možnostech uplatnění kvantitativních a korpusových metod v literární vědě. Kompletní obsah čísla naleznete zde.


Přednáška: K jazyku korespondence 2. poloviny 17. století

21. 3. 2018

Na přednášce K jazyku korespondence 2. poloviny 17. století na příkladu dopisů poddaných zbirožského panství, pořádané Jazykovědným sdružením, bude Blanka Nedvědová zvažovat, co nám mohou prozradit dopisy poddaných. Čí slova čteme? Žadatelů, nebo písařů? Přednáška se koná ve čtvrtek 5. 4. od 17:30 v místnosti č. 300 v budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Anotace přednášky je dostupná zde.


Z časopisu Studie z aplikované lingvistiky

20. 3. 2018

V nejnovějším čísle časopisu Studie z aplikované lingvistiky najdete kromě dalších zajímavých příspěvků i text Elišky Zaepernickové a Martina Havlíka Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích. Autoři studie analyzují data z českých rozhovorů za pomoci kombinace metod interakční sociolingvistiky, konverzační analýzy a interakční analýzy prozodie. Uvedený text i celý obsah časopisu naleznete pod tímto odkazem.


Věda kolem nás: Kouzla a čáry v českých nářečích

18. 3. 2018

V edici Věda kolem nás právě vyšla publikace věnovaná českému názvosloví spojenému s kouzelnickými a čarodějnickými praktikami a osobami tyto praktiky provozujícími. Autorka Libuše Čižmárová z dialektologického oddělení ÚJČ v Brně čerpala zejména z Dotazníku pro výzkum českých nářečí, jenž byl podkladem pro Český jazykový atlas, a z Archivu lidového jazyka, souboru cca 1,5 milionu excerpt, v současnosti digitalizovaných a průběžně doplňovaných o další materiály. Celý text je dostupný zde.


Vesmír: Co mají společného vdolek a frgál?

9. 3. 2018

Položíme-li někomu tuto otázku, odpověď bude ovlivněná tím, co si člověk pod slovy vdolekfrgál představí a z jakého regionu pochází. V jazykovém koutku Hany Goláňové pro časopis Vesmír (2018/3) společně nahlédneme do kuchyně, kde se mohou připravovat různé druhy pečiva nebo pokrmu označované těmito výrazy. Více se dočtete zde.


Elektronická edice tříjazyčného nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

5. 3. 2018

Prostřednictvím Vokabuláře webového byla zveřejněna elektronická edice slovníku Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens, který na základě slovníku holandského učence Hadriana Iunia Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans adaptoval, o českou jazykovou složku rozšířil a posléze ve své tiskárně roku 1586 vydal Daniel Adam z Veleslavína.


Hesla s náslovím M v ESSČ

2. 3. 2018

Do Elektronického slovníku staré češtiny byla zapojena hesla s náslovím M. Slovník se tak díky práci oddělení vývoje jazyka ÚJČ rozrostl o cca 2 200 nových hesel, která na rozdíl od předcházejících zapojených částí abecedy prošla sémantickou redakcí. Sémantickou redakci hesel provedla Irena Fuková. Vyhledávat ve slovníku je možné na této adrese.