Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice se přesouvá na srpen 2021

15. 5. 2020

S ohledem na mimořádnou situaci spojenou s celosvětovou pandemií koronaviru se Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze uskuteční v náhradním termínu 25.–27. srpna 2021. Rozhodnutí o přijetí abstraktů zůstávají v platnosti. V dalších měsících zveřejní organizátoři výzvu pro účastníky, kteří si přejí svůj abstrakt upravit, a také výzvu pro předkládání abstraktů nových. Více informací zde.


Online přednáška o proměnách slovní zásoby pro Česká centra

12. 5. 2020

O proměnách soudobé slovní zásoby češtiny promluví Michaela Lišková dne 14. 5. 2020 v 18 hodin. V online přednášce pro Česká centra zaměří pozornost na nová, zejména příležitostná slova, která reagují na koronavirovou pandemii. Takových výrazů jsou v databázi Neomat (neologismy.cz) evidovány již stovky, např. karoška, koronáč nebo rouškomat.


Vesmír: Robot stokrát jinak

11. 5. 2020

Čapkovské slovo robot vstoupilo do češtiny přesně před sto lety a dodnes se podílí na obohacování její slovní zásoby tím, že tvoří součást nejrůznějších nových pojmenování. Chcete-li se dozvědět, k čemu například slouží nanobot nebo aerobot a co je to robotismus, pak si přečtěte jazykový sloupek Barbory Procházkové v časopise Vesmír (2020/5).


Koronavirová hesla v Akademickém slovníku současné češtiny

4. 5. 2020

Bez přehánění lze konstatovat, že pandemie covid-19 změnila náš svět. Tým vznikajícího Akademického slovníku současné češtiny mimo abecední pořadí lexikograficky zpracoval slova, se kterými se v důsledku nastalé situace setkáváme častěji než dříve, např. izolace, koronavirus, pandemie, rouška, smrtnost. Naleznete je na této stránce.


Vyšla Naše řeč 1–2/2020

4. 5. 2020

Vyšla Naše řeč 1–2/2020

Nové dvojčíslo časopisu Naše řeč je zaměřeno na přístupy ke zkoumání gramatiky češtiny. Soubor jedenácti studií a jedné obsáhlé, analytické recenze na více než 180 stranách podává obraz do značné míry reprezentující současnou českou gramatografii – od funkčního přístupu fundovaného jazykovou typologií přes synergetickou kvantitativní lingvistiku, konstrukční gramatiku, funkční generativní popis, přirozený sémantický metajazyk a generativní gramatiku až po strukturalismus. Celý obsah čísla najdete zde.


Telefonické jazykové poradenství opět v provozu

30. 4. 2020

Upozorňujeme, že od pondělí 4. 5. bude obnoven provoz telefonické jazykové poradny. Otázky týkající se jazykové problematiky mohou zájemci o jazykové poradenství klást každý pracovní den od 10 do 12 hodin. Současně bude ukončeno zasílání odpovědí na jazykové dotazy e-mailem, tato forma bude opět vyhrazena pouze pro zpoplatněná jazyková vyjádření. Podrobné informace naleznete zde.


Živa: Je pes vodicí, nebo vodící?

17. 4. 2020

Tématem druhého letošního jazykového koutku v časopise Živa jsou (opět) přídavná jména. Tentokrát se Anna Černá zaměřila na rozdíl mezi adjektivy účelovými a dějovými, a to především na ta z nich, která účelovost a dějovost rozlišují užitím krátkého či dlouhého i/í v zakončení -icí/-ící. Odpovědět na otázku položenou v nadpisu by pro čtenáře koutku mělo být hračkou.


Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice: Upozornění pro účastníky

14. 4. 2020

Organizátoři Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice intenzivně sledují mimořádnou situaci spojenou s celosvětovou pandemií koronaviru a o konání konference v plánovaném termínu v srpnu 2020 rozhodnou do poloviny května. Účastníky prosí, aby prozatím odložili platbu konferenčního poplatku, rezervaci ubytování, letenek apod. Více informací zde.


Vesmír: Cykly

7. 4. 2020

V češtině se objevuje mnoho slov s komponentem cyklo-. Může se jednat o slova častá a běžně užívaná nebo o slova novější a méně frekventovaná. V každém případě se ale jedná o zajímavé doklady jazykové kreativity českých mluvčích. Krátkým exkurzem do oblasti těchto „cykloslov“ je sloupek Veroniky Vodrážkové v časopise Vesmír (2020/4). K přečtení zde.


Elektronický slovník staré češtiny: nově s redakcí a dokladovou částí

7. 4. 2020

Do Elektronického slovníku staré češtiny (ESSČ), vznikajícího v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, bylo zapojeno prvních 450 hesel z abecedního úseku při- až Ž (Přib přidržovati sě; příměnek připásati) zpracovaných podle nové koncepce dokladového redigovaného slovníku. Podle ní jsou v uvedeném abecedním rozsahu jednak zpracovávána hesla dosud obsažená pouze v Malém staročeském slovníku (1979), jednak revidována hesla v ESSČ již uvedená.