Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

On-line přednáška o teritoriálních nářečích

26. 10. 2020

Kolik teritoriálních nářečí má čeština a proč vůbec v minulosti nářečí vznikla? Existují ještě vůbec tradiční nářečí? Jaké jsou nynější úkoly české dialektologie? Odpovědi nabídne Marta Šimečková ve čtvrtek 29. října od 10 hodin v on-line přednášce pořádané pro zahraniční lektory češtiny a studenty Užhorodské národní univerzity.


Online přednáška o elektronických nástrojích pro výuku češtiny

19. 10. 2020

Marta Šimečková prosloví 21. října 2020 on-line přednášku pro zahraniční lektory češtiny a studenty Užhorodské národní univerzity. Posluchači budou seznámeni s vybranými elektronickými slovníky a zdroji vzniklými na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR, které jsou důležitým zdrojem informací obzvláště nyní, v době distanční výuky. Upozorněno bude i na nedůvěryhodné zdroje volně dostupné na internetu a též na zajímavé projekty spojené s tzv. citizen science neboli občanskou vědou.


Živa: Krajina

15. 10. 2020

Editorial pátého čísla Živy, která právě vychází, je uvozen slovy: bohatost našich vnitřních krajin je přípravou dobré správy našich pozemských krajin. Stejné zaměření jako celé monotematické číslo má i jazykový koutek Anny Černé nazvaný Krajina. Věnuje se různým významům tohoto slova, jeho etymologii, odvozeným výrazům i ustáleným slovním spojením.


Vyšla Naše řeč 4/2020

13. 10. 2020

Vyšla Naše řeč 4/2020

Ve čtvrtém letošním čísle Naší řeči najdete čtyři články a jednu drobnost. Studie J. Dvořáka se zabývá užíváním výrazu ten jako určitého členu v mluvené češtině, text O. Bláhy sleduje proměny vidového systému českých sloves, článek J. Volína a P. Šturma analyzuje melodii doplňovacích otázek a příspěvek A. Kříže a J. Chromého představuje úlohu detekce slova jako nástroj pro psycholingvistické výzkumy. Drobnost A. Černé upozorňuje na slovo lauf a jeho slovníky nezachycené významy. Celý obsah čísla najdete zde.


Vesmír: Čágo bélo, vesmíráci!

6. 10. 2020

Pozdravy patří mezi kontaktové formule, které zahajují nebo ukončují komunikační akt. Jejich repertoár je relativně stabilní, neznamená to ovšem, že by nevznikaly pozdravy nové (čauky hafky nebo zdárek párek). Novým pozdravům je věnován jazykový sloupek Martina Šemelíka v časopise Vesmír (2020/10), který si můžete přečíst zde.


Přednáška: Relativní věty uvozené výrazem jak

6. 10. 2020

Zveme vás na přednášku Radka Šimíka, připravenou ve spolupráci s Jakubem Slámou, nazvanou Relativní věty uvozené výrazem jak. Přednáška je pořádána Jazykovědným sdružením a s ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne online ve čtvrtek 8. 10. od 17:30. Všechny potřebné informace najdete zde, anotace přednášky je uvedena pod tímto odkazem.


Další ocenění knihy Petra Čorneje Jan Žižka

23. 9. 2020

Již několikrát oceněná monografie Jan Žižka autora Petra Čorneje získala další významnou cenu – Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu na rok 2019, kterou společně uděluje Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Publikace je jedním z výsledků projektu, na jehož řešení se podílelo oddělení vývoje jazyka ÚJČ. Profesoru Čornejovi srdečně gratulujeme.


Vesmír: Hnědý jako čokoláda aneb Slovníkové definice barev

9. 9. 2020

Jak ve všeobecném slovníku co nejlépe definovat, co je bílá, červená nebo zelená? Obvykle se užívá odkazu na mimojazykovou skutečnost, například modrá barva se přirovnává k čisté obloze či květům pomněnek. Více se můžete dočíst v jazykovém sloupku Michaely Liškové, který byl uveřejněn v časopise Vesmír (2020/9), pod tímto odkazem.

 


Cena Magnesia Litera pro monografii Jan Žižka

1. 9. 2020

Životopisná monografie Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka od Petra Čorneje, která vznikla v rámci grantového projektu spoluřešeného oddělením vývoje jazyka ÚJČ, se stala knihou roku, hlavním vítězem 19. ročníku knižních cen Magnesia Litera. Publikace, která představuje nejslavnějšího českého vojevůdce na pozadí barvitého dějinného panoramatu, také získala cenu Litera za naučnou literaturu. Autorovi srdečně blahopřejeme.


Diskuse o současných neologismech

31. 8. 2020

Zveme vás na panelovou diskusi o současných neologismech, která se uskuteční ve středu 9. 9. 2020 od 14 do 15 hodin. Jan Lazar (FF OU, Ostrava), Michaela Lišková (ÚJČ AV ČR, Praha), Alena Podhorná-Polická (FF MU, Brno) a Martin Kavka (Čeština 2.0, Praha) se budou zabývat vybranými neologicko-neografickými otázkami, jako je vliv koronavirové pandemie na českou a francouzskou slovní zásobu, difúze identitárních neologismů nebo různé typy lexikonů nových slov. Místo konání: sál č. 205, Národní 3, Praha 1. Kapacita: 30 osob.