Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Pozvánka na odborný seminář

5. 11. 2018

Ve čtvrtek 22. 11. se od 13:30 uskuteční odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR Soukromá písemná komunikace. Mezi dalšími příspěvky zazní i přednáška O partikulizaci v dopisech Karla Havlíčka, kterou připravili František Martínek a Martina Rybová. Zájemci jsou srdečně vítáni v budově AV ČR na Národní třídě 3, č. 206, 2. p. Celý program semináře naleznete zde.


Vyšel 59. ročník časopisu Acta onomastica

1. 11. 2018

Aktuální ročník časopisu obsahuje (kromě dalších rubrik) 21 statí. Mimo jiné přináší článek Žanety Dvořákové o lidové etymologii a "hanlivých" příjmeních, příspěvky Martiny Ptáčníkové o spontánním přejmenovávání městských veřejných prostranství a o pražském Václavském náměstí očima nestandardizované urbanonymie nebo stať Pavla Štěpána o změnách českých oikonym v letech 1996–2017. Úplný obsah čísla najdete zde.


Novinky ve Vokabuláři webovém

30. 10. 2018

Oddělení vývoje jazyka nově publikovalo jedenáct elektronických edic starších českých textů: jedná se zejména o vůbec první vydání kompletního přepisu nejstaršího dochovaného rukopisu Staročeského pasionálu z poslední třetiny 14. století. Zveřejněn byl také podrobný popis traktátu Ortographia Bohemica a tzv. náměšťské mluvnice. Vše je dostupné v online aplikaci Vokabulář webový, která zároveň prošla aktualizací.
 


Živa: Jsou organismy invazní, nebo invazivní?

23. 10. 2018

Pod pojmem invaze si většina uživatelů češtiny nepochybně představí násilnou vojenskou akci. Toto slovo a z něj odvozená přídavná jména invazní a invazivní se však ustálily i jako lékařské, přírodovědné a ekologické termíny. „Invaze jsou v nás i kolem nás,“ čteme v anotaci pátého, monotematického čísla časopisu Živa (2018/5). Proto se výrazům invaze, invazní, invazivní věnuje také jazykový koutek Anny Černé.


Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

15. 10. 2018

Ve dnech 22.–24. 10. se bude v Praze konat již sedmý ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy. Aktivní učitele českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií čeká i letos zajímavý program, který připravili pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR a Ústavu pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR. Z přednášejících ÚJČ prosloví přednášku o českých příjmeních Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky a přednášku o Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského Ilona Janyšková z etymologického oddělení. Podrobnější informace viz zde.


Přednáška: Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov

5. 10. 2018

Jakub Sláma z oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ prosloví v Kruhu přátel českého jazyka přednášku nazvanou Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov aneb Výhledy české slovotvorby. Koná se ve středu 17. října 2018 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Vyšla Naše řeč 4/2018

1. 10. 2018

Ve čtvrtém letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Jana Chromého je pokračováním studie věnované metodám výzkumu gramatického vidu a způsobu slovesného děje, jejíž první část vyšla v čísle 3/2018. Článek Luboše Veselého se zabývá perifrastickým futurem obouvidových sloves a Tereza Klemensová analyzuje povahu německých toponym z 19. století. Martin Beneš svou drobnost věnuje specifikům pojmenování pokrmu kalamáry. Celý obsah čísla najdete zde.


Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

11. 9. 2018

Třetí letošní číslo Slova a slovesnosti (roč. 79, 2018, č. 3) je věnováno převážně bohemistickým tématům. Magda Ševčíková a Jarmila Panevová se vydávají na území, ve kterém se potkává flektivní a derivační morfologie (ve studii o předponě po-). Radek Skarnitzl se věnuje slovnímu přízvuku v češtině a Anna Čermáková s Marií Kopřivovou podávají přehled o korpusovém výzkumu mluveného jazyka (češtiny a angličtiny). Kompletní obsah čísla naleznete zde.


Přednáška o jazykovém poradenství

7. 9. 2018

Unikátní putovní výstava Republika československá 1918–1939, kterou připravily Masarykův ústav, Archiv AV ČR a Středisko společných činností AV ČR, přiblížila vznik a vývoj Československé republiky od samého počátku do jejího zániku před druhou světovou válkou. V rámci výstavy bylo možné vyslechnout přednášku Jazykové poradenství od roku 1916, kterou proslovila Barbora Martinkovičová. Akce se konala v pátek 7. 9. od 16:30 ve stanu č. 1 na Moravském náměstí v Brně. Bližší informace naleznete zde.


Živa: Bojí se bojínek? aneb Čí jméno rostliny nosí

4. 9. 2018

Jazykový koutek Anny Černé (Živa 2018/4) si všímá rostlin, jejichž jména mají nějakou spojitost s lidmi – ať už s konkrétním člověkem, či s literární postavou. Vedle jarních narcisů a připomenutí mýtu o Narcisovi a odpovědi na otázku, zda se bojínek opravdu bojí, je věnována pozornost hortenziím, magnoliím, begoniím, kaméliímjiřinám, tedy rostlinám s názvy evokujícími inspiraci ženskými jmény, které naopak většinou nesou jména mužská.