Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Sté výročí ÚJČ

1. 6. 2011

Mezinárodní konference Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český) pořádaná Ústavem pro jazyk český AV ČR ke stému výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého (iniciačního pracoviště a bezprostředního předchůdce současného ÚJČ) pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy Němcové a předsedy vlády České republiky Petra Nečase se uskutečnila ve dnech 1.–3. června 2011  v Praze, v budově Akademie věd ČR na Národní třídě.