Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

30. 4. 2012

Srdečně zveme všechny aktivní učitele českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií k účasti v kurzu Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, který se uskuteční 11.–13. června 2012 v budově Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, Praha 1. Cílem Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy je představit účastníkům zajímavá témata a poslední trendy v českém jazyce a v české literatuře.


Konference ve Vratislavi

22. 2. 2012

Ústav současného jazyka polského katedry polonistiky Vratislavské Univerzity zve všechny zájemce na mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci Slovanstvo před dávnými časy a dnes – jazyk, literatura, kultura II, která se koná ve dnech 15.–17. března 2012. Nad konferencí převzal čestný patronát Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.


Přednášky Milana Harvalíka, Roberta Šimůnka a Mileny Šipkové

20. 1. 2012

Na VIII. historickogeografické konferenci Krajina a společnost v geografickém názvosloví, která se koná 25. ledna 2012 ve velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK (Albertov 6, Praha 2), vystoupí PhDr. Milan Harvalík, Ph.D., s PhDr. Robertem Šimůnkem, Ph.D., (Historický ústav AV ČR) s přednáškou Index českých exonym; Historická exonyma jako kulturněhistorický problém a PhDr. Milena Šipková, CSc., s přednáškou Výzkum a lexikografické zpracování pomístních jmen z území českého národního jazyka.


Rod v jazyce a jazykovědě

28. 11. 2011

Jazykovědné sdružení České republiky si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem Rod v jazyce a v jazykovědě, který se koná ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 13 do 17 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. poschodí, místnost č. 206.


Přednáška Kamily Smejkalové

21. 11. 2011

Kruh přátel českého jazyka a Ústav pro jazyk český Vás zvou na přednášku Mgr. Kamily Smejkalové Centrum a periferie morfologického systému substantiv, která se koná 30. listopadu 2011 v 18:00 v místnosti č. 18 na FF UK, Praha 1, nám. Jana Palacha 2.


Přednáška Ilony Janyškové

14. 10. 2011

Ústav pro jazyk český pořádá v rámci Týdne vědy a techniky 2011 přednášku PhDr. Ilony Janyškové, CSc., Etymologie – disciplína známá i tajemná: jazykové tabu, která se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 16:00 v Literární kavárně knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno.


Přednáška Markéty Pravdové

13. 10. 2011

Český institut pro franchising Vás zve na přednášku PhDr. Markéty Pravdové, Ph.D. Čeština a globalizace aneb Jazyková poradna pro manažery, která se koná 9. listopadu 2011 v 18:00 v Golem Clubu, Na Perštýně 18, Praha 1.


Přednáška Libuše Čižmárové a Mileny Šipkové

12. 10. 2011

Ústav pro jazyk český pořádá v rámci Týdne vědy a techniky 2011 přednášku PhDr. Libuše Čižmárové, CSc., a PhDr. Mileny Šipkové, CSc., Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, která se koná v pondělí 7. listopadu 2011 v 16:00 na Gymnáziu Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2. 


Den otevřených dveří 3. 11. 2011

11. 10. 2011

Ústav pro jazyk český pořádá v rámci Týdne vědy a techniky ve čtvrtek 3. listopadu od 9 do 15 hodin den otevřených dveří.

 

Týden vědy a techniky 2011


Přednáška Veroniky Štěpánové

10. 10. 2011

Kruh přátel českého jazyka a Ústav pro jazyk český Vás zvou na přednášku Mgr. Veroniky Štěpánové Výslovnostní problematika v jazykové poradně (k 75. výročí založení jazykové poradny Ústavu pro jazyk český), která se koná 12. října 2011 v 18:00 v místnosti č. 18 na FF UK, Praha 1, nám. Jana Palacha 2.