Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Z časopisu Studie z aplikované lingvistiky

20. 3. 2018

V nejnovějším čísle časopisu Studie z aplikované lingvistiky najdete kromě dalších zajímavých příspěvků i text Elišky Zaepernickové a Martina Havlíka Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích. Autoři studie analyzují data z českých rozhovorů za pomoci kombinace metod interakční sociolingvistiky, konverzační analýzy a interakční analýzy prozodie. Uvedený text i celý obsah časopisu naleznete pod tímto odkazem.


Věda kolem nás: Kouzla a čáry v českých nářečích

18. 3. 2018

V edici Věda kolem nás právě vyšla publikace věnovaná českému názvosloví spojenému s kouzelnickými a čarodějnickými praktikami a osobami tyto praktiky provozujícími. Autorka Libuše Čižmárová z dialektologického oddělení ÚJČ v Brně čerpala zejména z Dotazníku pro výzkum českých nářečí, jenž byl podkladem pro Český jazykový atlas, a z Archivu lidového jazyka, souboru cca 1,5 milionu excerpt, v současnosti digitalizovaných a průběžně doplňovaných o další materiály. Celý text je dostupný zde.


Vesmír: Co mají společného vdolek a frgál?

9. 3. 2018

Položíme-li někomu tuto otázku, odpověď bude ovlivněná tím, co si člověk pod slovy vdolekfrgál představí a z jakého regionu pochází. V jazykovém koutku Hany Goláňové pro časopis Vesmír (2018/3) společně nahlédneme do kuchyně, kde se mohou připravovat různé druhy pečiva nebo pokrmu označované těmito výrazy. Více se dočtete zde.


Elektronická edice tříjazyčného nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

5. 3. 2018

Prostřednictvím Vokabuláře webového byla zveřejněna elektronická edice slovníku Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens, který na základě slovníku holandského učence Hadriana Iunia Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans adaptoval, o českou jazykovou složku rozšířil a posléze ve své tiskárně roku 1586 vydal Daniel Adam z Veleslavína.


Hesla s náslovím M v ESSČ

2. 3. 2018

Do Elektronického slovníku staré češtiny byla zapojena hesla s náslovím M. Slovník se tak díky práci oddělení vývoje jazyka ÚJČ rozrostl o cca 2 200 nových hesel, která na rozdíl od předcházejících zapojených částí abecedy prošla sémantickou redakcí. Sémantickou redakci hesel provedla Irena Fuková. Vyhledávat ve slovníku je možné na této adrese.


Workshop Digitální edice: problémy a perspektivy

1. 3. 2018

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, Ústav pro jazyk český AV ČR) a Ústav pro českou literaturu AV ČR vás zvou na neformální workshop Digitální edice: problémy a perspektivy, který se koná 5. března 2018 od 13 do 16 hodin v konferenčním sále budovy B Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (Gabčíkova 2362/10, Praha 8). Program workshopu a další informace naleznete zde.


Přednáška o neologii

1. 3. 2018

Kruh moderních filologů zve na přednášku s názvem Vybrané problémy neologie, kterou ve čtvrtek 8. 3. 2018 prosloví Michaela Lišková z oddělení současné lexikologie a lexikografie. Akce se koná od 17:30 v místnosti č. 318b hlavní budovy FF UK v Praze (nám. Jana Palacha 2). Pozvánka a anotace přednášky jsou k dispozici pod tímto odkazem.


Výsledky 1. veřejné soutěže TA ČR

21. 2. 2018

V únoru byly vyhlášeny výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Mezi ty, jež v soutěži uspěly, patří i projekt Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů, jehož spoluřešitelkou je Kamila Etchegoyen Rosolová z kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR. Úspěšné žadatelce gratulujeme. Více informací o projektu a jeho anotaci naleznete zde.


Živa: Diskuse o symbióze aneb O psaní s a z v přejatých slovech

21. 2. 2018

Seriál článků v rubrice K výuce v časopise Živa bude letos zaměřen na symbiózu, kterou současná biologie chápe šířeji, než tomu bylo koncem 19. století, kdy se tento termín dostal do slovníku přírodovědců, či v polovině 20. století, kdy byl uveden v Příručním slovníku jazyka českého. Příspěvek Anny Černé (Živa 2018/1) je věnován nejenom etymologii výrazu symbióza, ale především shrnutí platných doporučení pro psaní sz ve zdomácnělých slovech cizího původu.


Vesmír: Když se řekne geek

9. 2. 2018

Naše řeč se v dnešní době dynamicky proměňuje. Svědčí o tom i soustavné přejímání nových slov z cizích jazyků, zejména z angličtiny. Barbora Procházková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2018/2) věnuje jednomu z takových výrazů, kterým je geek. O jeho původu, významu a užití v současné češtině se můžete dočíst zde.