Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Výsledky grantové soutěže

28. 11. 2018

Ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky pro rok 2019 uspěly dva projekty Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. První je nazván Čeština Daniela Adama z Veleslavína a jeho řešitelkou je Alena Černá z oddělení vývoje jazyka; řešitelem druhého projektu, pojmenovaného Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině, je Martin Havlík z oddělení stylistiky a lingvistiky textu. Úspěšným žadatelům gratulujeme a těšíme se na nové poznatky o veleslavínské češtině i současné české mluvené komunikaci.


Přednáška k diskurzní analýze soukromých twitterových účtů

28. 11. 2018

Srdečně vás zveme na přednášku Jiřího Homoláče a Kamily Mrázkové (oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ) s názvem „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Diskurzní analýza twitterových účtů českých novinářů. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 5. prosince 2018 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci přednášky a program podzimního běhu KPČJ naleznete zde.


Úspěch stážistky ÚJČ na studentské konferenci Otevřené vědy

26. 11. 2018

Studentské stáže projektu Otevřená věda 2018 vyvrcholily dvoudenní konferencí 22.–23. listopadu. V oblasti humanitních a společenských věd zvítězila Martina Nguyen, která v Ústavu pro jazyk český AV ČR pod lektorským vedením Tamah Sherman (a Heleny Özörencik) absolvovala stáž Vícejazyčná výchova v jazykově smíšených rodinách v České republice. Více o konferenci se dočtete zde.


ESJS jde do finále

26. 11. 2018

Vyšel 19. sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského. Zahrnuje etymologické výklady slov z poslední části abecedy, a to hesla zakonъžьzlъ. Jeho součástí je též úplný bibliografický aparát. V současné době čeká pracovníky etymologického oddělení v Brně příprava slovních rejstříků, které budou obsahovat veškerý lexikální materiál uvedený v heslech všech devatenácti sešitů ESJS. Tím bude práce na tomto generačním projektu završena.


Z časopisu Studie z aplikované lingvistiky

22. 11. 2018

V nejnovějším čísle časopisu Studie z aplikované lingvistiky najdete text Martina Beneše Enantiosémie z perspektivy lingvistických teorií intersubjektivity, dále studii Jiřího Perglera K užívání reflexivní deagentní konstrukce v češtině 15.–17. století, příspěvek Pavlíny Synkové, Borise Lehečky a Ondřeje Svobody k lemmatizaci staročeských textů či pojednání Jana Křivana a Michala Lázničky k diachronní korpusové analýze.
 


Z časopisu Nová čeština doma a ve světě

21. 11. 2018

Právě vyšlo první letošní číslo časopisu Nová čeština doma a ve světě. Kromě dalších zajímavých článků v něm najdete i text Miloslava Vondráčka Tvoření slov – poznámky ke korpusově podložené studii či příspěvek Pavla Štěpána věnující se slovotvorbě proprií z hlediska centra a periferie.


Úspěch ÚJČ ve veřejné soutěži Technologické agentury ČR

8. 11. 2018

V první desítce nejúspěšnějších projektů se ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu umístily hned dva projekty, na kterých se bude v roli spoluřešitele podílet Ústav pro jazyk český AV ČR. Jsou to projekty Lexikálně-sémantická databáze češtiny (hlavním uchazečem je Univerzita Karlova) a Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk (hlavním uchazečem je Masarykova univerzita). Úspěšným žadatelům gratulujeme.


Týden vědy a techniky AV ČR 2018

6. 11. 2018

Osmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR se bude konat ve dnech 5.–11. 11. 2018. Jeho hlavním tématem je 100 let založení Československé republiky. Do bohatého programu festivalu se tradičně zapojí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům i široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program TVT 2018 naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.


Vesmír: Jak vejděříte?

6. 11. 2018

Otázky Jak se máte? Jak se vede? patří k základním frázím společenské konverzace, a proto také k prvním obratům, které se učíme při osvojování cizího jazyka. Znáte však české nářeční Jak vejděříte? Nad významem tohoto obratu i nad významem slovesa vejděřit a dalších souvisejících výrazů se zamýšlí Veronika Vodrážková v jazykovém sloupku v časopise Vesmír (11/2018). Více se dočtete zde.


Odešla doktorka Běla Poštolková

6. 11. 2018

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 86 let zemřela PhDr. Běla Poštolková, CSc., (16. března 1932 – 31. října 2018) lingvistka, bohemistka, lexikografka, specialistka na zpracování a výklad terminologické složky slovní zásoby, která působila v Ústavu pro jazyk český téměř třicet let, od roku 1962.