Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Z Časopisu pro moderní filologii

9. 7. 2020

V novém čísle Časopisu pro moderní filologii (1/102) najdeme mezi příspěvky také studii Martina Šemelíka věnující se problematice zpracování slovotvorných elementů v překladovém slovníku s důrazem na lexikografii německo-českou a německo-ruskou a recenzi Jakuba Slámy zabývající se knihou Dirka Geeraertse Teorie lexikální sémantiky. Oba texty jsou dostupné zde.


Z časopisu Slavia

7. 7. 2020

Ve 2. sešitu Slavie za rok 2020 (ročník 89) najdeme mezi příspěvky zaměřenými na cyrilometodějskou problematiku, staroslověnštinu a církevní slovanštinu také studii Ilony Janyškové věnující se sémantice staroslověnského pozorЪ a pojednání Víta Bočka o románských výpůjčkách ve staroslověnštině, které se rovněž zabývá otázkou možných paleoslovenismů románského původu ve staré češtině.


Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

7. 7. 2020

Vyšlo další číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie (21/2020). Vít Michalec a Jana Nová představili postup tvorby hesláře vznikajícího Akademického slovníku současné češtiny. Článek Martina Šemelíka je věnován kontaktovým formulím z perspektivy česko-německého jazykového srovnání. Josef Štěpán zobecnil některé strukturní charakteristiky složitého souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět. Slovotvorné stavbě českých jmen živočichů je věnován článek Františka Štíchy.


Věda kolem nás: Slovanský jazykový atlas

3. 7. 2020

V edici Věda kolem nás právě vyšla publikace věnovaná projektu Slovanský jazykový atlas, do něhož jsou od počátku zapojeni i čeští dialektologové. Autorka Petra Přadková z dialektologického oddělení ÚJČ v Brně, která se projektu také účastní, přibližuje v propagační brožuře jeho vznik, vývoj a práci na nových svazcích Atlasu. Verzi PDF ke stažení naleznete zde.


Živa: Už zase karanténa

18. 6. 2020

Červnový sloupek Anny Černé v časopise Živa (3/2020) je věnován slovu, které jsme nejspíš v uplynulých týdnech slyšeli mnohonásobně víckrát než za celý svůj předchozí život – karanténě. Vedle výkladu historie původu tohoto označení a ukázek dobových dokladů užití je prostor věnován i některým z okazionalismů, jichž se v období koronavirové karantény objevilo velké množství.


Monografie o české reflexivní deagentní konstrukci

17. 6. 2020

Ve Vydavatelství FF UK vyšla monografie Jiřího Perglera s názvem Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu, jejímž tématem je historický vývoj tzv. reflexivní deagentní konstrukce (tj. struktur typu staví se dům). První část knihy zasazuje dosavadní poznatky o této konstrukci do kontextu literatury typologické i obecně teoretické, ve druhé části je pak představen materiálový výzkum užívání zkoumané konstrukce v českých textech z 15.–17. století.


Prázdninový provoz jazykové poradny

15. 6. 2020

Zájemce o jazykové konzultace upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat od úterý do čtvrtka, vždy mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Děkujeme vám za pochopení.

 


Vesmír: O vermikompostování čili žížalování

3. 6. 2020

Jedním ze způsobů recyklace bioodpadu je vermikompostování, které spočívá v rozkládání odpadu pomocí žížal. Původu slova vermikompostování, dalším příbuzným slovům a domácím ekvivalentům těchto výrazů (např. žížalování, žížalovník, žížalář) se věnuje jazykový sloupek Sylvy Nzimby v časopise Vesmír (2020/6), který si můžete přečíst zde.


Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

29. 5. 2020

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 2) představuje Zsófia Ludányi svůj výzkum jazykových ideologií uplatňovaných v péči o lékařskou maďarštinu. Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová a Tereza Klemensová se zabývají konstruktem „staré češtiny“ v historické beletrii. Jakub Češka zkoumá poetiku Milana Kundery a její afektivní základ. Kompletní obsah čísla naleznete zde.


Čeština ve světě: výzva k zasílání příspěvků

21. 5. 2020

Redakce časopisu Naše řeč a hostující editor Marek Nekula vyzývají k zasílání příspěvků do tematického čísla 5/2021 zaměřeného na češtinu v zahraničí. Vítány jsou zejména studie zabývající se podobou a proměnou variet usazených menšin i neúplným osvojením zděděného jazyka či erozí prvního jazyka v zahraničí a rozvíjející nové přístupy k výzkumu češtiny v zahraničí. Rukopisy je možné zasílat do 31. března 2021. Celou výzvu najdete na webu Naší řeči.