Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Vesmír: (B)obří skandály

8. 1. 2019

Slova jako máslogate, diplomkagate či babišgate označují různé skandály a aféry. Podávají svědectví o aktuálním společenském dění, ale také ilustrují, jak se slovotvorné komponenty cizího původu (např. -gate) mohou prostřednictvím přejímek dostat do češtiny a následně se uchytit. Více se dočtete ve sloupku Jakuba Slámy v časopise Vesmír (2019/1).


Vyšlo 18. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

31. 12. 2018

V aktuálním čísle časopisu Alena M. Černá analyzuje anonymní český překlad latinského spisu Eucharia Rösslina Jr. Zahrádka ruoženná z pol. 16. stol. z hlediska slovní zásoby vztahující se k porodnictví. Petr Mareš porovnává dopisy Karla Havlíčka napsané během jeho pobytu v Rusku se souborem Obrazy z Rus. Mechanismy reflexivního infinitivu v češtině představuje ve svém příspěvku Aleš Půda. Tématem článku Luboše Veselého je pravopis pádových forem osobního zájmena(mě/mně) a otázka tzv. jazykové správnosti.


Z časopisu Nová čeština doma a ve světě

18. 12. 2018

V novém čísle časopisu Nová čeština doma a ve světě najdete mimo jiné studii Ireny Fukové Deverbativa se sufixy -tva a -tba ve vývojovém pohledu a pojednání Veroniky Štěpánové nazvané Adaptační principy výslovnosti anglicismů v češtině z pohledu konceptu centra a periferie. Celý obsah čísla je k dispozici zde.
 


Živa: Barevný koutek

18. 12. 2018

Josef Jungmann zachytil barvu holubičkovou, oblakovou pihawou, obrázky v Živě využívají mj. magentucyan. Tématem jazykového koutku Anny Černé v prosincovém čísle Živy (6/2018) jsou barvy. Vedle etymologie a šesti významů substantiva barva je pozornost věnována i různým významům adjektiva barevný, bohatství předponových odvozenin ze slovesa barvit a obrazným vyjádřením jako vyspat se do růžova, být zelený závistí, bílý jako stěna, modré z nebe apod.


Prosincové omezení provozu jazykové poradny

18. 12. 2018

Upozorňujeme, že v tomto roce bude jazyková poradna odpovídat na dotazy naposledy v pátek 21. 12. Poté bude poradna opět v běžném režimu až od středy 2. 1. 2019. Děkujeme za pochopení.


Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

11. 12. 2018

V závěrečném čísle letošního ročníku Slova a slovesnosti (roč. 79, 2018, č. 4) připomíná Martina Šmejkalová osobnost a dílo bohemisty Františka Trávníčka. Václav Cvrček, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová, Anna Řehořková a Adrian Jan Zasina předkládají výsledky svého korpusového výzkumu variability češtiny. Jakub Kopecký představuje základy komunikačního pojetí argumentace. Kompletní obsah čísla naleznete zde.


Nová podoba Českého jazykového atlasu

10. 12. 2018

Dialektologické oddělení ÚJČ zveřejnilo v elektronické podobě první tři díly Českého jazykového atlasu (z celkových šesti), které jsou zaměřeny na nářeční slovní zásobu. HTML verze umožňuje pokročilé vyhledávání v hesláři a rejstříku, a to podle zadané položky nebo jazykového dokladu. K nahlédnutí jsou rovněž mapy pravidelných regionálních obměn a výklad o historii dialektologického výzkumu i metodologii zpracování nářečního materiálu v ČJA. Stránku ČJA naleznete mezi našimi elektronickými slovníky a zdroji.


Vesmír: Kde dnes bydlí zvířata?

7. 12. 2018

Slova slonárium, velemlokárium, vydrárium či želvárium patří mezi názvy zvířecích pavilonů, výběhů a chovných zařízení, které obsahují příponu -árium. Sylva Nzimba se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2018/12) zabývá původem tohoto komponentu a jeho spojitelností se slovními základy. Více se dočtete zde.


Vyšla Naše řeč 5/2018

5. 12. 2018

V posledním letošním čísle Naší řeči naleznete dva články a jednu drobnost. Úvodní text Tomáše Dubědy se zabývá fonologickou adaptací anglicismů v češtině, text Martiny Šmejkalové je věnován vzniku Československé republiky z pohledu vývoje profesní terminologie. Anna Černá ve své drobnosti analyzuje novější české slovo chatbot. Celý obsah čísla najdete zde.


Přednáška: Orthographia Bohemica a náměšťská gramatika v nových edicích

5. 12. 2018

Zveme vás na přednášku Ondřeje Koupila a Kateřiny Volekové (oddělení vývoje jazyka ÚJČ), při níž budou představeny knižní edice dvou českých jazykověreflektivních pramenů, které mají být v lednu roku 2019 vydány jako třetí a čtvrtý svazek edice Grammaticae Bohemicae. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 12. prosince 2018 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci přednášky naleznete zde.