Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Pozvánka na odborný seminář

5. 11. 2019

Ve čtvrtek 21. 11. se od 13:30 uskuteční odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR s názvem Jazyk, text, dialog. Akce je pořádána k uctění památky prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc., a PhDr. Světly Čmejrkové, DrSc. Zájemci jsou srdečně vítáni v budově AV ČR na Národní třídě č. 3, místnost č. 206 ve 2. poschodí. Celý program semináře naleznete zde.


Prodloužení lhůty pro zasílání abstraktů

5. 11. 2019

Organizační výbor Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice oznámil prodloužení lhůty pro zasílání abstraktů a návrhů panelů do konce listopadu 2019. Více informací naleznete zde.


100 let od narození prof. Františka Daneše

31. 10. 2019

V letošním roce si připomínáme sto let od narození významného českého jazykovědce prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc. František Daneš (1919–2015) patřil k osobnostem, které zanechaly v oboru hlubokou a trvalou stopu. Byl průkopníkem fonologického výzkumu české věty, tvůrcem originální syntaktické teorie a vůdčí osobností výzkumu české skladby, pionýrem české sociolingvistiky i textové lingvistiky. Celý svůj život pracoval v Ústavu pro jazyk český, v letech 1965–1970 a 1990–1994 jako jeho ředitel.


Živa: O rozmanitosti v jazyce

31. 10. 2019

Zastřešujícím pojmem monotematického čísla Živy je biodiverzita, je jí proto věnován i jazykový koutek Anny Černé. Autorka sleduje „zabydlování“ tohoto poměrně mladého slova s latinskými kořeny v českém prostředí, konkurenci termínů rozmanitostdiverzita i spojitost s vojenským výrazem diverze. Zmíněn je i prefixoid bio- a je připojeno také pravopisné doporučení, proč psát biočočka, ale bio červená čočka.


Týden vědy a techniky AV ČR 2019

29. 10. 2019

V týdnu od 11. do 17. listopadu 2019 se uskuteční již devatenáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Jako každý rok se spolu s dalšími institucemi podílí na bohatém programu této akce i Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, seminář či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Informace o připravovaných akcích Ústavu pro jazyk český AV ČR naleznete zde.


Vyšel časopis Acta onomastica 2/2019

22. 10. 2019

Letošní druhé číslo časopisu Acta onomastica přináší osm studií, mimo jiné stať Žanety Dvořákové Zákonné předpisy omezující volbu rodných jmen českých a moravských Židů. Dále v čísle nalezneme dva příspěvky v rubrice Diskuse: Petr Nejedlý se ve své polemice vrací k článku Markéty Maturové v Jazykovědných aktualitách a Libuše Olivová-Nezbedová se zamýšlí nad klasifikací člověkem vyšlechtěných odrůd rostlin. Úplný obsah čísla najdete zde.


Nová popularizační kniha o lexikografii

18. 10. 2019

Nakladatelství Lidové noviny vydalo knihu Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého (M. Lišková, M. Šemelík, eds.). Autorský tým, složený především z pracovníků oddělení současné lexikologie a lexikografie, vytvořil publikaci, která čtenářům umožňuje orientaci ve vybraných tématech oboru, jako je zařazování slov do hesláře, volba příkladů či frazeologie. Kniha přibližuje lexikografickou práci širokému okruhu čtenářů, aniž by slevovala z věcné správnosti.


Vyšla Naše řeč 4/2019

17. 10. 2019

Ve čtvrtém letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Josefa Štěpána je zaměřen na syntax současné české prózy, text Petra Strossy je věnován vhodnosti vzorových substantiv k popisu české deklinace a článek Pavla Sojky je zaměřen na problematiku normy a kodifikace. Hana Mžourková ve své drobnosti zvažuje jiné možnosti způsobu zpracování slovního spojení „bílé zlato“ v Akademickém slovníku současné češtiny. Celý obsah čísla najdete zde.


Přednáška o německé jazykovědě za nacionálního socialismu

16. 10. 2019

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Bohumila Vykypěla (etymologické oddělení ÚJČ) Typologické poznámky k německé jazykovědě za nacionálního socialismu, jež bude zabývat motivy pro pozitivní vztah německých intelektuálů k nacionálnímu socialismu. Přednášející se rovněž pokusí načrtnout malou typologii těchto motivů a srovná ji s motivy pro pozitivní vztah českých intelektuálů ke komunistickému režimu. Akci pořádá Jazykovědné sdružení a uskuteční se ve čtvrtek 24. 10. v 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.


Pozvánka na onomastický kongres

15. 10. 2019

Ve dnech 23.–28. 8. se v Krakově uskuteční 27. mezinárodní onomastický kongres (ICOS) zaměřený na onomastiku v interakci s dalšími obory. Hlavními organizátory jsou Institut polského jazyka Polské akademie věd v Krakově a Fakulta polonistiky Jagelonské univerzity v Krakově. Jedním ze spoluorganizátorů je Ústav pro jazyk český AV ČR. Abstrakty je možné zasílat do 30. 11. 2019. Podrobnější informace a přihlašovací formulář najdete zde.