Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Vesmír: „Bez přísloví věk neproživeš!“ aneb Výlet do světa paremií

7. 1. 2020

Přísloví mívají sice nádech čehosi zastaralého, ve skutečnosti se jim ale daří i dnes: Jednak se mnohá přísloví, která jsou často stará celá staletí, stále používají, jednak vznikají jejich aktualizace (Všude dobře, s WiFi nejlíp nebo Kdo se moc ptá, málo googlí.). Příslovím je věnován jazykový sloupek Martina Šemelíka v časopise Vesmír (2020/1), který si můžete přečíst zde.


Pozvánka na Staročeský dýchánek

6. 1. 2020

Zveme vás na Staročeský dýchánek nazvaný Řiedký jest, kto by čta je nekrhal. Biblické předmluvy ve staročeském překladu. Andrea Svobodová a Kateřina Voleková (oddělení vývoje jazyka) ve své přednášce promluví k překladu biblických prologů, věnovacích, výkladových nebo obranných úvodů, které ve středověké Vulgátě stály před jednotlivými biblickými knihami. Setkání se uskuteční v úterý 7. ledna v 17:00 v horním zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).


Vyšlo 20. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

2. 1. 2020

Ve 20. čísle časopisu Korpus – gramatika – axiologie sledují H. Goláňová a M. Waclawičová vybrané hláskové jevy severovýchodočeské nářeční oblasti. Konkurenci tvarů predikativního substantiva je věnován článek M.  Janečky. M.  Mikulová a J. Panevová představují metodologii stanovení sémanticko-syntaktických funkcí jednotek ve větě. L. Veselý a V. Veselý analyzují šest případů nesouladu mezi spisovným územ a kodifikací. Článek M. Vondráčka je věnován problematice neúplného paradigmatu ohebných slovních druhů.


Prezentace nových překladů

23. 12. 2019

Poslední setkání Jazykovědného sdružení se konalo 19. 12. a bylo věnováno jazykovědným zahraničním publikacím, jež nedávno vyšly v českém překladu. Jednou z prezentovaných knih byla Pragmatika, jejímž autorem je Yan Hang. Knihu přeložil Ondřej Dufek (oddělení jazykové kultury). Na setkání Petr Kaderka (oddělení stylistiky a sociolingvistiky) představil publikaci Jazyk a dialog, jejíž některé původně cizojazyčné studie byly rovněž překládány do češtiny.


Živa: Pomlčka a spojovník

17. 12. 2019

Michelangelo Buonarroti prý kdysi pravil, že dokonalosti se dosahuje maličkostmi. Anna Černá se v posledním letošním jazykovém koutku v Živě (6/2019) zaměřuje na dvě malé vodorovné čárky: pomlčku a spojovník. Z jazykověporadenské praxe víme, že je mnozí uživatelé češtiny bohužel nerozlišují, ale jejich správné umístění napomáhá přesnému porozumění a zároveň je dokladem toho, že autorovi textu není čtenářský komfort lhostejný.


Vyšla Naše řeč 5/2019

17. 12. 2019

Vyšla Naše řeč 5/2019

V posledním letošním čísle Naší řeči naleznete tři články, tři recenze, jednu zprávu a jednu drobnost. Úvodní text Veroniky Vytlačilové je zaměřen na pravopisnou stránku jednotlivých verzí barokní písně o sv. Vojtěchovi, Martin Adamec ve svém textu analyzuje význam lexému moderátor a článek Zdeňky Kohoutkové je zaměřen na problematiku slovotvorby entomologického názvosloví. Martin Beneš se ve své drobnosti zabývá otázkou noremnosti substantiva vězenkyně. Celý obsah čísla najdete zde.


Výsledky 3. veřejné soutěže NAKI II

16. 12. 2019

Ve 3. veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)) uspěl projekt Martiny Ireinové (dialektologické oddělení) nazvaný Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího kulturního dědictví jako nedílné součásti regionálních identit. Cílem projektu je dokumentace, mapová a multimediální prezentace mizejících nářečních jevů a vytvoření komplexu veřejně dostupných nástrojů pro tyto účely. Úspěšné žadatelce gratulujeme.


Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

12. 12. 2019

V závěrečném čísle letošního ročníku Slova a slovesnosti (roč. 80, 2019, č. 4) se Jiří Homoláč a Kamila Mrázková zabývají tím, jak píší čeští novináři na Twitteru. Luboš Veselý a Vojtěch Veselý analyzují sémantickou strukturu sloves zůstat, nechatzapomenout. Pavel Štichauer píše o smíšeném perifrastickém časování v italských dialektech. Jana Straková, Milan Straka, Jan Hajič a Martin Popel podávají přehled nejnovějších výsledků počítačového zpracování češtiny. Kompletní obsah čísla naleznete zde.


Vesmír: Apalucha

11. 12. 2019

Slovní zásoba se obohacuje různými způsoby, vplývají do ní např. i specifické výrazy z populárních filmů a seriálů. Právě jim věnuje jazykový sloupek v časopise Vesmír (2019/12) Michaela Lišková. Zabývá se především slovem apalucha, které znají – nejen – fanoušci komedie S tebou mě baví svět, ale také lexémy amarouny, hujer nebo směroplatný. Více se dočtete zde.


Vyšla publikace o tvoření podstatných jmen ve staré a střední češtině

4. 12. 2019

Kniha Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině (nakl. Academia) se zabývá tvořením podstatných jmen, která jsou odvozena ze sloves a která jsou doložena v období od počátků češtiny do třetí čtvrtiny 18. století. Jedenáct autorů pro popis vývoje jednotlivých onomaziologických kategorií čerpá z dosud nejrozsáhlejších sbírek dobového jazykového materiálu. Kniha přispívá k částečnému zaplnění prázdného místa v české historické mluvnici, která zatím postrádá ucelený a podrobný popis tvoření slov zpracovaný na dostatečně reprezentativním jazykovém materiálu.