Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

13. 9. 2019

Ve dnech 14.–16. října 2019 proběhne 8. ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, kterou pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR. Cílem kurzu je představit zajímavá témata a aktuální poznatky z různých oblastí českého jazyka a české literatury, jež mohou být využity ve středoškolské praxi. Program kurzu naleznete zde.


Vesmír: Je to dobrý?

2. 9. 2019

Prostřednictvím této často užívané fráze se dostáváme do prostředí mluveného jazyka a nářečí češtiny. V jazykovém koutku Hany Goláňové pro časopis Vesmír (2019/9) nahlédneme do frazeologie českých dialektů, kde je slovo dobrý součástí ustálených spojení vztahujících se např. k člověku. Více se dočtete zde.


Živa: Jan Evangelista Purkyně

27. 8. 2019

Nejstarší stále vycházející český přírodovědecký časopis Živa, soustřeďující se na popularizaci biologie, založil v roce 1853 Jan Evangelista Purkyně, od jehož úmrtí uplynulo letos v červenci 150 let. K příspěvkům věnovaným památce tohoto výjimečného člověka ve 4. čísle Živy se připojuje i jazykový koutek Anny Černé. Ke jménu Purkyně mají totiž co říct nejenom biologové, fyziologové, lékaři..., ale i jazykovědci.


Mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze

23. 8. 2019

Byla zveřejněna výzva k zasílání příspěvků na Třetí mezinárodní konferenci o sociolingvistice, jež se uskuteční 26.–28. srpna 2020 v Praze. Hlavními tématy konference budou diverzita, nová média a jazykový management. Lhůta pro zasílání příspěvků končí 31. října 2019. Konferenci společně pořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.


Vyšla Naše řeč 3/2019

15. 8. 2019

Ve třetím letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Michaely Křivancové se zabývá metodikou analýzy a klasifikace frazeologických jednotek, příspěvek Kristýny Kovářové je věnován problematice onomastické lexikografie, článek V. Musilové a V. Novákové je zaměřen na identifikaci autora uměleckého textu. Barbora Martinkovičková ve své drobnosti analyzuje slovo puzzle z ortoepické perspektivy. Celý obsah čísla najdete zde.


Vesmír: Není bublina jako bublina

19. 7. 2019

Slovo bublina se v současné češtině užívá ve více významech. Bubliny jsou mýdlové, vyfukují se ze žvýkaček nebo se objevují v komiksech. Věty Kdy splaskne realitní bublina? nebo Žije ve své vlastní bublině dokládají nová užití tohoto slova. Sémantice slova bublina je věnován jazykový sloupek Magdaleny Kroupové v časopise Vesmír (2019/7), který si můžete přečíst zde.


Z Jazykovědných aktualit 2019/1–2

16. 7. 2019

V novém čísle Jazykovědných aktualit si můžete přečíst dvě recenze od Lucie Jílkové, z nichž první se věnuje knize Hacknutá čeština (Martin Kavka, Michal Škrabal a kol.) a druhá monografii Martiny Bodnárové Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. Ve třetí recenzi se Hana Mžourková zaměřila na knihu Františka Štíchy O věrnosti překladu. Celé číslo časopisu najdete zde.
 


Z Časopisu pro moderní filologii

15. 7. 2019

Ve druhém letošním čísle Časopisu pro moderní filologii najdete článek Martina Havlíka Módní a nezbytné anglicismy ve vztahu k sociálním oblastem a k jejich výslovnosti a pravopisu, dále studii Sylvy Nzimby nazvanou Současný vývoj sémantiky prefixu pro- a recenzi Martina Šemelíka na knihu Hacknutá čeština 2.0. Obsah celého čísla je k dispozici zde.


Publikace o spisovné češtině a jazykové kultuře

15. 7. 2019

Vyšel sborník Spisovná čeština a jazyková kultura 2018 (ed. Ondřej Bláha), který obsahuje příspěvky ze stejnojmenné konference konané na FF Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 18. a 19. října 2018. Na pořádání konference se podílel i Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF Univerzity Karlovy v Praze.


Živa: Červená

24. 6. 2019

Společným prvkem slovních spojení červený seznam, červená kniha, červená knihovna, čtvrť červených luceren, skončit v červených číslech, táhne se jako červená nit, červený kohout je přítomnost jedné z nejvýraznějších barev – červené. A protože etymologické slovníky poukazují i na možnou spojitost názvu měsíců června a července s touto barvou, je jí věnován jazykový koutek Anny Černé v červnovém čísle Živy (2019/3).