Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Další ocenění knihy Petra Čorneje Jan Žižka

23. 9. 2020

Již několikrát oceněná monografie Jan Žižka autora Petra Čorneje získala další významnou cenu – Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu na rok 2019, kterou společně uděluje Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Publikace je jedním z výsledků projektu, na jehož řešení se podílelo oddělení vývoje jazyka ÚJČ. Profesoru Čornejovi srdečně gratulujeme.


Vesmír: Hnědý jako čokoláda aneb Slovníkové definice barev

9. 9. 2020

Jak ve všeobecném slovníku co nejlépe definovat, co je bílá, červená nebo zelená? Obvykle se užívá odkazu na mimojazykovou skutečnost, například modrá barva se přirovnává k čisté obloze či květům pomněnek. Více se můžete dočíst v jazykovém sloupku Michaely Liškové, který byl uveřejněn v časopise Vesmír (2020/9), pod tímto odkazem.

 


Cena Magnesia Litera pro monografii Jan Žižka

1. 9. 2020

Životopisná monografie Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka od Petra Čorneje, která vznikla v rámci grantového projektu spoluřešeného oddělením vývoje jazyka ÚJČ, se stala knihou roku, hlavním vítězem 19. ročníku knižních cen Magnesia Litera. Publikace, která představuje nejslavnějšího českého vojevůdce na pozadí barvitého dějinného panoramatu, také získala cenu Litera za naučnou literaturu. Autorovi srdečně blahopřejeme.


Diskuse o současných neologismech

31. 8. 2020

Zveme vás na panelovou diskusi o současných neologismech, která se uskuteční ve středu 9. 9. 2020 od 14 do 15 hodin. Jan Lazar (FF OU, Ostrava), Michaela Lišková (ÚJČ AV ČR, Praha), Alena Podhorná-Polická (FF MU, Brno) a Martin Kavka (Čeština 2.0, Praha) se budou zabývat vybranými neologicko-neografickými otázkami, jako je vliv koronavirové pandemie na českou a francouzskou slovní zásobu, difúze identitárních neologismů nebo různé typy lexikonů nových slov. Místo konání: sál č. 205, Národní 3, Praha 1. Kapacita: 30 osob.


Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

26. 8. 2020

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 3) zkoumá Aleš Bičan rozdíly ve fonologické struktuře domácích a cizích slov v české slovní zásobě. Martin Havlík se zabývá výslovností anglické spřežky th v češtině. Kompletní obsah čísla, které v neposlední řadě připomíná letošní jubilea dvou významných osobností ÚJČ, Ludmily Uhlířové a Jiřího Krause, naleznete zde.


Živa: Co si počít se stádem šneků?

19. 8. 2020

Inspirací pro téma jazykového sloupku Anny Černé byl poradenský dotaz: „Při procházce jsme na lesní cestě uviděli asi 30 šneků. Jediné, co mě v té chvíli napadlo, bylo stádo šneků. Ale jak jinak?“ Do větších či menších skupin se sdružují hlavně jiná zvířata – ať už jde o savce, ptáky, ryby, či hmyz. Jak je označujeme? O výrazech hejno, stádo, houf, tlupa, roj, kolonie si můžete přečíst ve čtvrtém čísle Živy.


Za doktorkou Stanislavou Kloferovou

30. 7. 2020

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 64 let zemřela PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., (3. 11. 1955 – 5. 7. 2020), lingvistka, bohemistka, lexikografka, významná odbornice v oblasti české dialektologie, onomastiky a jazykových kontaktů, zejména česko-německých. V Ústavu pro jazyk český pracovala od r. 1982, v letech 1992–2000 působila jako vedoucí dialektologického oddělení v Brně.


Vesmír: Bombastické výročí

27. 7. 2020

O prázdninách si svět připomíná 75. výročí prvního jaderného testu, který byl proveden v červenci roku 1945 v USA. O tom, zda je nějaký rozdíl mezi atomovouatomickou bombou, kdo je to atomfýrer nebo čím se podle Alberta Einsteina bude bojovat ve čtvrté světové válce, a o mnohém dalším se dočtete v jazykovém sloupku Jakuba Slámy v časopise Vesmír (2020/7–8).


Vyšla Naše řeč 3/2020

23. 7. 2020

Vyšla Naše řeč 3/2020

Ve třetím letošním čísle Naší řeči najdete čtyři články a jednu drobnost. Text P. Machače a M. Zíkové se zabývá distantní asimilací znělosti a signalizací hranice slov, studie J. Kratochvíla hledá etymologické souvislosti mezi trháním trhem s oporou v teoriích peněz, příspěvek J. Davida analyzuje užití slova svoboda mezi lety 1948 a 1989 a článek M. Konvičky rozebírá konstrukci protože X. Drobnost H. Mžourkové se zaměřuje na slovotvorbu a sémantiku slov tvořilka, tvůrkyně, tvořitelkatvořička. Celý obsah čísla najdete zde.


Z časopisu Jazykovědné aktuality

20. 7. 2020

Nové číslo Jazykovědných aktualit přináší písemné verze vystoupení ze semináře Jazykovědného sdružení, který byl věnován památce Františka Daneše a Světly Čmejrkové. Martin Prošek je autorem textu K odkazu Světly Čmejrkové a Františka Daneše, Jana Hoffmannová a Petr Kaderka napsali text Jazyk a dialog v pracích Světly Čmejrkové (k přípravě výboru z jejích studií). Dále zde najdete recenze Martina Havlíka, Martina Šemelíka a Heleny Özörencik. Celé číslo najdete zde.