Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Přednáška Neologismy jako lingvistický a kulturní fenomén

23. 11. 2017

V úterý 28. 11. od 13:15 hod. promluví Michaela Lišková v Českých Budějovicích (Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31a) o neologismech jako lingvistickém a kulturním fenoménu. Přednášející nejprve posluchače uvede do široké problematiky pojmu/termínu neologismus a následně představí nové lexémy z různých tematických okruhů, např. z oblasti sdílené ekonomiky, gastronomie, popkultury i mnoha dalších.


Přednáška o slovnících a slovníkářství

21. 11. 2017

Zveme vás na přednášku Jany Nové Slovníky a slovníkářství včera a dnes, která se uskuteční ve středu 29. 11. 2017 od 17:00 v Muzeu T. G. M. (Vysoká 95, Rakovník). Na posluchače čeká mnoho zajímavého z historie i současnosti českého slovníkářství a slovníků, přednášející je rovněž seznámí se specializovanými příručkami, které přinášejí pozoruhodné informace o naší mateřštině. Nebude chybět ani nahlédnutí do lexikografické dílny, kde pod rukama jazykovědců vznikají slovníková hesla.


Z časopisu Nová čeština doma a ve světě

19. 11. 2017

Právě vyšlo první letošní číslo časopisu Nová čeština doma a ve světě. Z jeho obsahu doporučujeme vaší pozornosti například článek Lucie Jílkové zabývající se významy a funkcemi slova hele v korpusu DIALOG či příspěvek Kamily Mrázkové, která se ve své práci zaměřila na výraz nebo jako signál sebeopravy v mluvené češtině.


Z Jazykovedného časopisu

19. 11. 2017

V nejnovějším čísle Jazykovedného časopisu najdete kromě dalších zajímavých příspěvků, které zazněly na již 9. ročníku konference Slovko (Bratislava 25.–27. 10. 2017), i text Jany Nové a Hany Mžourkové Terminology and Labelling Words by Subject in Monolingual Dictionaries – What Do Domain Labels Say to Dictionary Users? Autorky se v něm zamýšlejí nad problematikou podoby a užívání tematických kvalifikátorů, zejména ve vztahu k uživatelům slovníků.
 


Pozvánka na odborný seminář

12. 11. 2017

Všechny zájemce srdečně zveme na odborný seminář Jazykovědného sdružení České republiky nazvaný Aktuální otázky gramatického popisu jazyka, který připravili M. Friedová, M. Lopatková, K. Skwarska, P. Karlík, Fr. Štícha a J. Šimandl. Seminář se uskuteční 23. listopadu 2017 od 13:30 v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1, místnost 206). Program semináře naleznete zde.


Nová příručka k jazykovým rozborům

10. 11. 2017

Nakladatelství Karolinum vydalo studijní příručku Gramatické rozbory češtiny: výklad a cvičení s řešeními, na níž se v autorském kolektivu pod vedením Roberta Adama podíleli i Hana Prokšová a Martin Beneš. Kniha obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Dále zde mimo jiné najdeme řadu pravopisných cvičení (v podobě korektur textů s chybami), v neposlední řadě též slovník základní jazykovědné terminologie.


Vesmír: Když je nám Země malá

9. 11. 2017

Kosmický prostor neustále podněcuje nejen zájem vědců a obrazotvornost fantastů, ale je inspirativní i pro naše vyjadřování. Pavla Kochová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/11) zabývá významovými posuny u přídavných jmen astronomický, vesmírný, kosmický a nověji také u přídavného jména galaktický. Tyto výrazy jsou využívány – zejména v publicistice – jako intenzifikační a aktualizační jazykové prostředky. Více se dočtete zde.


Týden vědy a techniky

31. 10. 2017

V době od 6. do 12. listopadu se uskuteční již sedmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. Jako každý rok se spolu s dalšími institucemi podílí na bohatém programu této akce i Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, seminář či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.


Vyšla Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

20. 10. 2017

Jako XLII. díl ediční řady Archiv český vydalo nakladatelství Filosofia v kritické edici unikátní rukopis z 15. století. Jedná se o památku právně-správního charakteru, o Nejstarší městskou knihu táborskou z let 1432–1452. K vydání ji připravili Alena M. Černá z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR a František Šmahel z Centra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR.


Novinky ve Vokabuláři webovém

17. 10. 2017

Oddělení vývoje jazyka publikovalo elektronické edice významných historických slovníků: vůbec poprvé bylo touto formou zveřejněno 2. vydání slovníku Kašpara Zachariáše Vusína Dictionarium bohemo-latino-germanicum z 1. poloviny 18. století a již dříve zpřístupněný Deutsch-böhmisches Wörterbuch Josefa Dobrovského z roku 1821 prošel technickou aktualizací umožňující lepší vyhledávání v jeho heslových statích. V obou dílech je možné vyhledávat podle jednotlivých jazyků a zároveň lze přecházet do digitálních kopií jednotlivých stran.