Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Monografie o raných Slovanech

26. 11. 2020

V heidelberském nakladatelství Winter vyšla publikace New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic: Contact and Migrations, na jejíž přípravě se jako spolueditor a autor jednoho z textů podílel Vít Boček z etymologického oddělení ÚJČ. Svazek obsahuje příspěvky lingvistů, archeologů a historiků věnující se otázce šíření slovanského jazyka, etnicity a hmotné kultury v raně středověké Evropě. Interpretace této expanze se přitom liší v závislosti na dílčím geografickém a politickém kontextu.


Nové stáže Otevřené vědy

5. 11. 2020

V rámci projektu Otevřená věda nabízí Ústav pro jazyk český AV ČR studentům středních škol dvě stáže. Do konce listopadu se mohou přihlásit na stáž zaměřenou na nářeční výzkum k dr. Martě Šimečkové z oddělení dialektologie nebo na fonetickou stáž k dr. Veronice Štěpánové z oddělení jazykové kultury. Více informací zde.


Přes Haferník hladoletem k hubkaři

4. 11. 2020

Dialektologické oddělení ÚJČ se zabývá nejen zkoumáním tradičních nářečí, ale i běžnou mluvou. V přednášce konané 6. 11. 2020 v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR seznámí Martina Ireinová a Hana Konečná studenty FF MU s činností oddělení a představí jeho jednotlivé projekty: jazykové atlasy, slovníky, připravovanou nářeční gramatiku, knižní publikace a další. Zastaví se u některých zajímavých nářečních slov a pomístních jmen, výklad doplní zvukovými nahrávkami autentických nářečních promluv.


Vesmír: O úskalích kondicionálu

4. 11. 2020

Je správně Prosíme vás, aby jste se přezouvali, nebo Prosíme vás, abyste se přezouvali? O správných a nesprávných tvarech podmiňovacího způsobu neboli kondicionálu, o tom, kde se v češtině vzal, a o dalších zajímavostech týkajících se tohoto slovesného způsobu se dočtete v jazykovém sloupku Marty Koutové v časopise Vesmír (2020/11).


Video o jazykové poradně

3. 11. 2020

S ohledem na aktuální situaci spojenou s pandemií koronaviru se v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR letos neuskuteční den otevřených dveří v jazykové poradně ÚJČ. Oddělení jazykové kultury, které činnost jazykové poradny zajišťuje, však připravilo alespoň virtuální návštěvu. Diváci se při ní mimo jiné dovědí, co se stane, když zavolají do jazykové poradny, na základě jakých kritérií formulují pracovníci poradny své odpovědi a jaká je další cesta jazykového dotazu.


První online databáze jazykových dotazů

3. 11. 2020

Na adrese dotazy.ujc.cas.cz byla zpřístupněna databáze dotazů kladených jazykové poradně oddělení jazykové kultury, podpořená programem Národní kulturní identity (NAKI) II. Laické i odborné veřejnosti databáze nabízí nejen možnost poučit se o širokém spektru jazykové problematiky obsažené v dotazech a odpovědích, ale také s dotazovým materiálem systematicky a strukturovaně pracovat (např. vyhledávat ho a třídit podle různých kritérií).


Vyšel časopis Acta onomastica 2/2020

31. 10. 2020

Nové číslo časopisu Acta onomastica přináší 11 studií, mimo jiné text Žanety Dvořákové o mizení původních příjmení, článek Martiny Zirhutové o apelativu soutka v pomístních jménech v Čechách či polemický příspěvek do diskuse od Pavla Štěpána o psaní velkých písmen v zeměpisných jménech. Následuje pět recenzí a kronika věnovaná památce Stanislavy Kloferové a narozeninám Jany Matúšové. Nechybí ani obvyklá rubrika onomastických zpráv. Úplný obsah čísla najdete zde.


Týden vědy a techniky AV ČR 2020

27. 10. 2020

V týdnu od 2. do 8. listopadu 2020 se uskuteční již dvacátý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Jako každý rok se spolu s dalšími institucemi podílí na bohatém programu této akce také Ústav pro jazyk český AV ČR. Vzhledem k současným hygienicko-epidemiologickým opatřením nabízíme široké veřejnosti dvě akce. Více informací zde.


On-line přednáška o teritoriálních nářečích

26. 10. 2020

Kolik teritoriálních nářečí má čeština a proč vůbec v minulosti nářečí vznikla? Existují ještě vůbec tradiční nářečí? Jaké jsou nynější úkoly české dialektologie? Odpovědi nabídne Marta Šimečková ve čtvrtek 29. října od 10 hodin v on-line přednášce pořádané pro zahraniční lektory češtiny a studenty Užhorodské národní univerzity.


Online přednáška o elektronických nástrojích pro výuku češtiny

19. 10. 2020

Marta Šimečková prosloví 21. října 2020 on-line přednášku pro zahraniční lektory češtiny a studenty Užhorodské národní univerzity. Posluchači budou seznámeni s vybranými elektronickými slovníky a zdroji vzniklými na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR, které jsou důležitým zdrojem informací obzvláště nyní, v době distanční výuky. Upozorněno bude i na nedůvěryhodné zdroje volně dostupné na internetu a též na zajímavé projekty spojené s tzv. citizen science neboli občanskou vědou.