Čeština bestsellerem

Akademická příručka českého jazyka dvojnásobně oceněna na veletrhu Svět knihy


Praha 15. 5. 2015 – Hned dvě ocenění za svou publikaci obdržel na veletrhu Svět knihy 2015 Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Akademická příručka českého jazyka se umístila na prvním místě v kategorii odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé v soutěži Český bestseller. Druhé místo získala v kategorii Cena poroty za výkladový slovník v soutěži Slovník roku 2015 pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů. Kniha je dílem kolektivu autorů pod vedením Markéty Pravdové, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český a vedoucí oddělení jazykové kultury. Publikaci určenou zájemcům o češtinu z řad široké veřejnosti i profesionálních uživatelů vydalo v roce 2014 nakladatelství Academia.

 

„Obě ocenění nám ukazují, že veřejnost má o náš mateřský jazyk a jeho správné užívání stále velký zájem,“ říká Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR. „Akademická příručka je vlajkovou lodí našeho ústavu, v loňském roce se jí prodalo téměř 15 000 kusů,“ říká Oliva s tím, že publikace už získala i Cenu nakladatelství Academia za nejprodávanější knihu za rok 2014 a druhý rok obsazuje žebříčky nejprodávanějších knih.

 

„Základem pro Akademickou příručku českého jazyka byla naše Internetová jazyková příručka. V dnešní době tlaku na pružné získání spolehlivých informací je to nejrozsáhlejší internetový zdroj informací o současné češtině,“ říká Markéta Pravdová. „Na rozdíl od Pravidel českého pravopisu jsou v ní některé výklady podrobnější a ucelenější, například v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem nebo skloňování osobních a zeměpisných jmen. Do příručky jsme také zařadili především ty jevy, na které se často ptají tazatelé jazykové poradny.“

 

Akademická příručka českého jazyka obsahuje především obecná poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, tvarosloví a některých syntaktických jevech. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které přinášejí dosavadní jazykové příručky, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ, a to s hodnotícím komentářem a doporučeným řešením. Příručka má schvalovací doložku Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.


Kontakt:
PhDr. Ondřej Dufek
vědecký tajemník
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1
E-mail: dufek@ujc.cas.cz
Tel.: +420 225 391 445, +420 774 025 956

25. 5. 2015