Staré letopisy české (2. svazek)

Alena M. Černá – Petr Čornej – Markéta Klosová (eds.)
Filosofia, Praha 2018

 

 

Druhý svazek rozsáhlého souboru kronik Staré letopisy české vyšel v rámci obnovené řady Fontes rerum Bohemicarum. Kniha obsahuje šest textů, které prozrazují vztah k východočeskému regionu, historický a lingvistický komentář, osobní a místní rejstřík a diferenční slovník.

 

 

29. 1. 2019