Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Alena M. Černá – František Šmahel (eds.)

Filosofia, Praha 2017

 

Táborská kniha je nejdůležitějším písemným svědectvím o bohatém a rozmanitém trhu s nemovitostmi v husitském městě Tábor, které se nám dochovalo. Jedná se o mimořádně přínosný pramen pro badatele se zájmem o českou, zejména husitskou, historii. Vzhledem k tomu, že kniha je zapsána ve staré češtině, poskytuje cenné informace i pro diachronní jazykovědnou bohemistiku.

 

Publikace kromě samotné edice textu obsahuje rozsáhlou úvodní studii z pera obou editorů a doprovodný aparát, mj. rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík a slovníček. Text edice je obsažen rovněž na CD, které je přiloženo k publikaci.

24. 10. 2017