Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz


Artefactum, Praha 2017

 

Výpravná kniha Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text -– obraz představuje dobu Karla IV. zejména ve vztahu k slovanskému živlu a emauzskému klášteru. Textovou i obrazovou formou se tomuto tématu věnují slavisté, uměnovědci, muzikologové, lingvisté a literární vědci. Kniha soustřeďuje poznatky prezentované pěti ústavy AV ČR na mezinárodní konferenci pořádané v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. v emauzském klášteře v Praze. Ústav pro jazyk český reprezentují tři kapitoly pracovníků oddělení vývoje jazyka (Martina Jamborová, Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV., Petr Nejedlý, Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV. a Kateřina Voleková, Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře).

5. 1. 2018