Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Klára Dvořáková

Academia, Praha 2017
 

 

 

Monografie je věnována problematice skládání komplimentů v češtině. Vychází z podrobného rozboru nahrávek soukromé neformální komunikace mezi rodinnými příslušníky a přáteli. Na základě analýzy více než sedmdesáti komplimentových sekvencí jsou popsány komunikační funkce komplimentů i jejich lexikální, morfologické a syntaktické prostředky, představeny jsou taktéž prostředky neverbální. Jelikož publikace nahlíží danou problematiku v kontextu dialogické komunikace, své místo v ní nachází i analýza reakcí na komplimenty.

11. 7. 2017