Názvy pro věk a věčnost

Eva Havlová

Vít Boček – Žofie Šarapatková (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017

 

Obsahem 21. svazku ediční řady Studia etymologica Brunensia je disertační práce Evy Havlové (1929–2010) z roku 1963 Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích. Po výboru textů vydaném v rámci 14. svazku téže řady se tak čtenáři dostává do rukou další práce této přední české etymoložky, žákyně Václava Machka, jejíž vědecká činnost byla celý život spojena s brněnským etymologickým oddělením.

 

31. 8. 2017