Etymologický slovník jazyka staroslověnského 1

A – blagъ

Hlavní redaktorka: Eva Havlová

Academia, Praha 1989


Slovník podává výklad o původu všech staroslověnských slov. Staroslověnskou slovní zásobu zasazuje do rámce všech slovanských jazyků, vysvětluje spolu s pojmenováním i materiální a kulturní reálie starých Slovanů. Dále ukazuje cesty jejího obohacování přejímáním z kulturních jazyků, zejména z řečtiny. Jednotlivá abecedně řazená hesla obsahují gramatickou charakteristiku, odvozeniny slova, naznačují slovotvorný a sémantický vývoj; etymologická část hesla uvádí ekvivalenty z ostatních slovanských jazyků a vlastní etymologický výklad. Azbuka, cyrilice a hlaholice jsou v přepisu latinkou.

 

Úplný seznam literatury s použitými zkratkami lze nalézt zde.

1. 1. 1989