Problems of Etymology

Bohumil Vykypěl: Problems of Etymology
Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2017

 

V tomto svazku autor píše o praxi a účelu či formě a významu etymologie. Kniha je rozdělena do dvou částí, z nichž obě obsahují expositio, načrtávají obecnou myšlenku, a tři explicationes, ilustrující tuto myšlenku konkrétními příklady. V první části autor připomíná, že etymologie by se měla více zajímat o současnou obecnou lingvistiku a ukazuje, jak by to měla dělat, uvedené rovněž ilustruje několika baltskými, slovanskými a keltskými příklady. V druhé části pak dokazuje, že jedním z nejdůležitějších účelů etymologie je její role pomocné vědy historické, což ilustruje třemi českými, slovanskými a německými příklady.

14. 3. 2017