Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky

Petr Malčík (ed.)
Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2018

 

Radoslav Večerka (1928–2017) patřil k čelným českým slavistům několika uplynulých dekád. Působil jako profesor slovanské jazykovědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Svůj široký badatelský zájem upíral zejména na historickosrovnávací syntax, lexikografii a dějiny bohemistiky a slavistiky.

 

Vychází jako 23. svazek ediční řady Studia etymologica Brunensia. Obsahuje 18 studií českých slavistů k tématům, jimž se prof. Večerka věnoval (bohemistika, paleoslovenistika, historiografie slavistiky).

10. 5. 2018