Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017

Vít Boček, Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.)
Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2018

 

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2017, s podtitulem Etymologický výzkum češtiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecnělingvistické. Zároveň jde o 22. svazek ediční řady Studia etymologica Brunensia. Obsahuje 42 studií slavistů z České republiky, ostatních slovanských zemí, ale také například z Rakouska, Německa, Lotyšska a Rumunska.

 

10. 5. 2018