Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte

Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte

Bohumil Vykypěl

Lincom, Mnichov 2016

 

V tomto svazku se autor pokouší o nové pohledy na různé otázky dějin češtiny a českých dějin. Srovnává některé aspekty dějin keltských a slovanských jazyků, zejména češtiny. Dívá se očima funkčně-strukturní pražské školy na dílo starší české gramatografie. Pojednává o staré češtině v zrcadle jazykového kontaktu. Píše o kulturních aspektech díla Viléma Mathesia a o osudech české jazykovědy za vlády komunistů. A nakonec se opatrně dotýká i smyslu českých dějin a postavení české kultury v Evropě.

13. 5. 2016