Ke kořenům jazyků

Arnošt Lamprecht
Jan Dvořák, Petr Malčík (eds.)

Host, Brno 2016

 
Pátý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky.
 
Editoři tohoto svazku byli vedeni snahou postihnout v maximální úplnosti odborný záběr lingvisty Arnošta Lamprechta a publikovat studie, které vyšly v rozpětí padesátých až osmdesátých let 20. století v různých odborných periodicích a sbornících (leckdy dnešnímu čtenáři těžko dostupných) a dosud slouží jako základ pro moderní výzkum v dané oblasti.

Soubor studií doplňuje bibliografie prací autora.
 

 

14. 3. 2017