Slovník podkrkonošského nářečí

Jarmila Bachmannová

Academia, Praha 2016

 

Slovník podkrkonošského nářečí je první komplexní zpracování nářečního lexika dané oblasti obsahující cca 13,5 tisíc abecedně řazených výrazů typických pro tradiční podkrkonošský dialekt. Kromě dialektismů z běžného mluvního úzu je do slovníku zařazeno i názvosloví místních řemesel, včetně domácké výroby sklářské a textilní, a regionální frazémy. Tím, že zahrnuje celou oblast tradičně českého Podkrkonoší – nejen okolí Pasek nad Jizerou, Vysokého nad Jizerou a Jilemnice, ale i níže položené Semilsko a Železnobrodsko – představuje první komplexní vědecké zpracování nářečního lexika z této oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že naše dialekty nezadržitelně mizí, jde beze sporu i o popis v takovéto šíři poslední. Kniha je doplněna CD s autentickými ukázkami vyprávění nářečních mluvčích a také mapkou zkoumané oblasti.

20. 1. 2017