Český jazykový atlas 1

Zpracoval autorský kolektiv dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., pod vedením Jana Balhara a Pavla Jančáka.
Praha, Academia 1992 (dotisk 2004)

 

 

První část šestisvazkového díla, připravovaného od 60. let 20. stol. První ze tří svazků věnovaných slovní zásobě a tvoření slov. Za obsáhlou úvodní částí pojednávající o koncepci Atlasu následuje soubor tematicky řazených map s komentáři, zahrnujících okruhy místní prostředí, domácí prostředí, člověk.

1. 3. 1992