Slovo a řeč Františka Daneše

František Daneš (13. 1. 1983, na rubu fotografie Danešovou rukou připsáno:
František Daneš (13. 1. 1983, na rubu fotografie Danešovou rukou připsáno: „Dš vykládá a poučuje“)

Pamětní výbor z časopisů Slovo a slovesnost a Naše řeč

 

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2019

 

Výběrem článků publikovaných v časopisech Slovo a slovesnost a Naše řeč připomínáme 100 let od narození významného českého jazykovědce prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc. (1919–2015). Výbor pokrývá klíčová témata Danešových výzkumů: intonaci věty a promluvy, větnou a textovou syntax, styl uměleckých děl a vědeckých textů, Pražskou školu a jazykovou kulturu. Zařadili jsme i medailony napsané jeho spolupracovníky a kolegy u příležitosti jubilantových narozenin a také dva rozhovory.

PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR,

ve spolupráci s redakcemi Slova a slovesnosti a Naší řeči


 

Intonace věty a promluvy

 

Větná a textová syntax

 

Styl uměleckých děl a vědeckých textů

 

Pražská škola

 

Jazyková kultura

 

Medailony

 

Rozhovory