Pozvánka na on-line přednášku

Ústav pro jazyk český a Česká centra vás zvou ke sledování on-line přednášky s názvem No nevim no aneb diskurzní markery v češtině. Lucie Jílková se ve své přednášce zaměří na diskurzní markery, slova, s jejichž pomocí mluvčí například zahajují a ukončují své promluvy, jejichž prostřednictvím si udržují slovo nebo slovo předávají druhému, popřípadě těmito prostředky vyjadřují postoje k řečenému. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 21. 1. 2020 od 18:00 českého času. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center.

20. 1. 2021