Týden vědy a techniky AV ČR 2020

V týdnu od 2. do 8. listopadu 2020 se uskuteční již dvacátý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Jako každý rok se spolu s dalšími institucemi podílí na bohatém programu této akce také Ústav pro jazyk český AV ČR. Vzhledem k současným hygienicko-epidemiologickým opatřením nabízíme široké veřejnosti dvě akce. Více informací zde.

 

V pondělí 2. listopadu můžete na stránkách festivalu zhlédnout online přednášku Michaely Liškové Koronaslova v síti novinářských otázek a ve čtvrtek 5. listopadu nabídne Kabinet studia jazyků ÚJČ individuální konzultace k textům v anglickém jazyce. Konzultace jsou zdarma, z kapacitních důvodů je však nutná rezervace předem. Informace o registraci naleznete zde.

27. 10. 2020