Vyšla Naše řeč 4/2020

Ve čtvrtém letošním čísle Naší řeči najdete čtyři články a jednu drobnost. Studie J. Dvořáka se zabývá užíváním výrazu ten jako určitého členu v mluvené češtině, text O. Bláhy sleduje proměny vidového systému českých sloves, článek J. Volína a P. Šturma analyzuje melodii doplňovacích otázek a příspěvek A. Kříže a J. Chromého představuje úlohu detekce slova jako nástroj pro psycholingvistické výzkumy. Drobnost A. Černé upozorňuje na slovo lauf a jeho slovníky nezachycené významy. Celý obsah čísla najdete zde.

13. 10. 2020