Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 3) zkoumá Aleš Bičan rozdíly ve fonologické struktuře domácích a cizích slov v české slovní zásobě. Martin Havlík se zabývá výslovností anglické spřežky th v češtině. Kompletní obsah čísla, které v neposlední řadě připomíná letošní jubilea dvou významných osobností ÚJČ, Ludmily Uhlířové a Jiřího Krause, naleznete zde.

26. 8. 2020