Za doktorkou Stanislavou Kloferovou

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 64 let zemřela PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., (3. 11. 1955 – 5. 7. 2020), lingvistka, bohemistka, lexikografka, významná odbornice v oblasti české dialektologie, onomastiky a jazykových kontaktů, zejména česko-německých. V Ústavu pro jazyk český pracovala od r. 1982, v letech 1992–2000 působila jako vedoucí dialektologického oddělení v Brně.

 

Dialektologii a jazykovým kontaktům zasvětila celý svůj profesní život: výrazně se podílela na šestidílném Českém jazykovém atlase (1992–2011, PDF, HTML) a na Slovníku nářečí českého jazyka . V centru její badatelské pozornosti byl výzkum mluveného jazyka v jeho zeměpisné diferenciaci. Ve své monografii Mluva v severomoravském pohraničí (2000) přinesla obraz specifického vývoje jazyka v této oblasti.


Pro její odborný růst byla důležitá spolupráce na výzkumném programu Ost West Programm, zejména účast ve dvou mezinárodních projektech: Tschechisch-österreichische Sprachkontakterscheinungen (1991–1994) a Die Sprache der Wiener Tschechen (1994–1997); výsledkem druhého projektu byla kolektivní monografie U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají (1999).


Mezioborový pohled a studium jazykových kontaktů uplatnila rovněž v Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku .


V rámci českých projektů mimoústavních byla významná především její účast na výsledných publikacích Encyklopedický slovník češtiny (2002), Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (2007; autorka kapitoly Dialektologie) a Nový encyklopedický slovník češtiny online (2016; autorka hesel z oboru dialektologie).


Opomenout nelze ani její dlouholetou činnost pedagogickou: externě vyučovala na Filozofické fakultě MU, v letech 2000–2003 působila jako lektorka českého jazyka na pracovištích univerzity ve Vídni (Universität Wien). Vedla semináře z oboru dialektologie, morfologie a tvoření slov, působila jako lektorka češtiny na Letní škole slovanských studií v Brně. Pomohla vychovat řadu mladých zájemců o dialektologii a o češtinu vůbec.


O pracovním nasazení Stanislavy Kloferové hovoří její bohatá a různorodá publikační činnost. Byla zvána k přednáškám v České republice i v zahraničí. Publikovala v denním tisku, na internetu, vystupovala v pořadech Českého rozhlasu a České televize.
 

30. 7. 2020