Vyšla Naše řeč 3/2020

Ve třetím letošním čísle Naší řeči najdete čtyři články a jednu drobnost. Text P. Machače a M. Zíkové se zabývá distantní asimilací znělosti a signalizací hranice slov, studie J. Kratochvíla hledá etymologické souvislosti mezi trháním trhem s oporou v teoriích peněz, příspěvek J. Davida analyzuje užití slova svoboda mezi lety 1948 a 1989 a článek M. Konvičky rozebírá konstrukci protože X. Drobnost H. Mžourkové se zaměřuje na slovotvorbu a sémantiku slov tvořilka, tvůrkyně, tvořitelkatvořička. Celý obsah čísla najdete zde.

23. 7. 2020