Z Časopisu pro moderní filologii

V novém čísle Časopisu pro moderní filologii (1/102) najdeme mezi příspěvky také studii Martina Šemelíka věnující se problematice zpracování slovotvorných elementů v překladovém slovníku s důrazem na lexikografii německo-českou a německo-ruskou a recenzi Jakuba Slámy zabývající se knihou Dirka Geeraertse Teorie lexikální sémantiky. Oba texty jsou dostupné zde.

9. 7. 2020