Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo další číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie (21/2020). Vít Michalec a Jana Nová představili postup tvorby hesláře vznikajícího Akademického slovníku současné češtiny. Článek Martina Šemelíka je věnován kontaktovým formulím z perspektivy česko-německého jazykového srovnání. Josef Štěpán zobecnil některé strukturní charakteristiky složitého souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět. Slovotvorné stavbě českých jmen živočichů je věnován článek Františka Štíchy.

7. 7. 2020