Monografie o české reflexivní deagentní konstrukci

Ve Vydavatelství FF UK vyšla monografie Jiřího Perglera s názvem Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu, jejímž tématem je historický vývoj tzv. reflexivní deagentní konstrukce (tj. struktur typu staví se dům). První část knihy zasazuje dosavadní poznatky o této konstrukci do kontextu literatury typologické i obecně teoretické, ve druhé části je pak představen materiálový výzkum užívání zkoumané konstrukce v českých textech z 15.–17. století.

17. 6. 2020