Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 2) představuje Zsófia Ludányi svůj výzkum jazykových ideologií uplatňovaných v péči o lékařskou maďarštinu. Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová a Tereza Klemensová se zabývají konstruktem „staré češtiny“ v historické beletrii. Jakub Češka zkoumá poetiku Milana Kundery a její afektivní základ. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

29. 5. 2020