Vyšla Naše řeč 1–2/2020

Nové dvojčíslo časopisu Naše řeč je zaměřeno na přístupy ke zkoumání gramatiky češtiny. Soubor jedenácti studií a jedné obsáhlé, analytické recenze na více než 180 stranách podává obraz do značné míry reprezentující současnou českou gramatografii – od funkčního přístupu fundovaného jazykovou typologií přes synergetickou kvantitativní lingvistiku, konstrukční gramatiku, funkční generativní popis, přirozený sémantický metajazyk a generativní gramatiku až po strukturalismus. Celý obsah čísla najdete zde.

4. 5. 2020