Elektronický slovník staré češtiny: nově s redakcí a dokladovou částí

Do Elektronického slovníku staré češtiny (ESSČ), vznikajícího v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, bylo zapojeno prvních 450 hesel z abecedního úseku při- až Ž (Přib přidržovati sě; příměnek připásati) zpracovaných podle nové koncepce dokladového redigovaného slovníku. Podle ní jsou v uvedeném abecedním rozsahu jednak zpracovávána hesla dosud obsažená pouze v Malém staročeském slovníku (1979), jednak revidována hesla v ESSČ již uvedená.

 

Všechny vymezené významy jsou dokumentovány doklady ze staročeských textů a všechna hesla procházejí jednotící sémantickou a grafematickou redakcí. ESSČ tak abecedně a částečně i metodologicky navazuje na nedokončený akademický Staročeský slovník, který byl v roce 2008 ukončen 26. sešitem a jehož posledním zpracovaným heslem je předložka při. Podrobnější informaci o slovníku lze nalézt zde, vyhledávat ve slovníku je možné na této adrese.

7. 4. 2020