Předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad konferencí

Předsedkyně Akademie věd ČR, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., převzala záštitu nad 3rd International Conference on Sociolinguistics: Diversities, New Media and Language Management. Konferenci spolupořádá Ústav pro jazyk český AV ČR a Filozofická fakulta UK. Více o konferenci zde.

5. 3. 2020