Vyšel výbor z díla Ludmily Uhlířové

Vyšel výbor z díla Ludmily Uhlířové

Nakladatelství Akropolis vydalo výbor z díla Ludmily Uhlířové O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci. Kniha v sedmi oddílech sdružuje texty věnované demonstrativům a determinaci, bulharštině a dalším slovanským jazykům, jazykověporadenské problematice, slovosledu a aktuálnímu členění větnému a kvantitativní lingvistice, drobnosti z časopisu Naše řeč a popularizační texty určené veřejnosti. Publikaci otevírají osobní pohledy tří vědců na Ludmilu Uhlířovou – Jiřího Krause, Radka Čecha a Milena Tomova – a uzavírá ji úplná bibliografie dosavadních odborných textů této výrazné osobnosti české jazykovědy.

Výbor k vydání připravili editoři Martin Beneš a Ondřej Dufek.

Více o knize najdete zde, stostránkovou ukázku si můžete prohlédnout tady.

3. 3. 2020