Nová etymologická publikace

V těchto dnech v Nakladatelství Lidové noviny vyšel 24. svazek publikační řady Studia etymologica Brunensia, vznikající v etymologickém oddělení ÚJČ v Brně, Teorie a praxe české etymologické lexikografie (B. Vykypěl – V. Boček, eds.). Příspěvky v této publikaci, z nichž většina zazněla v Brně během lexikografického odpoledne v červnu 2019, jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie, zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu. Svazek se nabízí jako inspirace pro další práci na tomto poli.

6. 2. 2020