Kritická edice Jistebnického kancionálu

Dlouhodobý mezioborový průzkum unikátního rukopisu českých i latinských písní husitského období byl shrnut v druhém svazku kritické edice Jistebnický kancionál: 2. Cantionale, na které se za Ústav pro jazyk český podílel Petr Nejedlý (oddělení vývoje jazyka). Kromě samotné kritické edice 127 písní a liturgických zpěvů publikace přináší v češtině i angličtině psané studie, jejichž autoři hodnotí kancionál po stránce kulturněhistorické, hudební, slovesné i věroučné; poprvé tak seznamují s tímto významným středověkým dílem v širokém kulturním kontextu.

31. 1. 2020