Pozvánka na Staročeský dýchánek

Zveme vás na Staročeský dýchánek nazvaný Řiedký jest, kto by čta je nekrhal. Biblické předmluvy ve staročeském překladu. Andrea Svobodová a Kateřina Voleková (oddělení vývoje jazyka) ve své přednášce promluví k překladu biblických prologů, věnovacích, výkladových nebo obranných úvodů, které ve středověké Vulgátě stály před jednotlivými biblickými knihami. Setkání se uskuteční v úterý 7. ledna v 17:00 v horním zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).

6. 1. 2020