Vyšlo 20. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Ve 20. čísle časopisu Korpus – gramatika – axiologie sledují H. Goláňová a M. Waclawičová vybrané hláskové jevy severovýchodočeské nářeční oblasti. Konkurenci tvarů predikativního substantiva je věnován článek M.  Janečky. M.  Mikulová a J. Panevová představují metodologii stanovení sémanticko-syntaktických funkcí jednotek ve větě. L. Veselý a V. Veselý analyzují šest případů nesouladu mezi spisovným územ a kodifikací. Článek M. Vondráčka je věnován problematice neúplného paradigmatu ohebných slovních druhů.

2. 1. 2020